Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Könyvtár /

Könyvtári szolgáltatások

A könyvtár alapvető szolgáltatásai:

 
 • könyvek kölcsönzése; 
 • 70 férőhelyes olvasóterem használata, szabad hozzáférés a könyvekhez és folyóiratokhoz; 
 • az internetes katalógus (www.ms.sapientia.ro/hunteka) használata, mely naprakész információkkal szolgál a könyvtári állomány dokumentumairól; 
 • adatbázis-szolgáltatás (teljes szövegű elektronikus folyóiratok és könyvek elérése az    adatbázisokban); 
 • internet-hozzáférés és számítógép-használat önálló tanulási céllal; 
 • könyvtári tájékoztatás, eligazítás az adatbázisok használatában; 
 • könyvtárközi kölcsönzés (a Sapientia EMTE könyvtárai között). 

Helybenolvasás

 
Az olvasóterem a haza nem kölcsönözhető dokumentumok helyben olvasását teszi lehetővé, ugyanakkor az önálló tanulás helyszíne.
Nem kölcsönözhető dokumentumaink:
 • olvasótermi (szabadpolcon elhelyezett) könyvek,
 • tájékoztató segédkönyvek (szótárak, lexikonok),
 • folyóiratok,
 • szakdolgozatok. 
 

Kölcsönzés

 
A kölcsönözhető könyvek a könyvtár raktárában vannak elhelyezve, egyúttal ez a hazakölcsönzés helye is. Kölcsönözni csak személyesen, érvényes könyvtári igazolvánnyal lehet. A keresett mű adatairól, elérhetőségéről az elektronikus katalógusban találunk információt (http://www.ms.sapientia.ro/hunteka). A kölcsönözhető és hozzáférhető könyveket kitöltött kérőlappal kell kikérni. A hallgatók (kivéve a végzősöket) egy alkalommal 3 művet kölcsönözhetnek. A kölcsönzés időtartama a kiadványok példányszámának függvényében néhány naptól egy félévig terjedhet. A kölcsönzés határidejét kötelező betartani, ellenkező esetben a könyvtár bizonyos időszakra felfüggesztheti az olvasó kölcsönzési jogát. A határidő lejárta előtt hosszabbításra van lehetőség, személyesen vagy telefonon/e-mail-ben. A katalógus internetes felületén Olvasói belépéssel ellenőrizhetők az aktuális kölcsönzések és lejárati határidők!
 

Tájékoztatás

A könyvtár nyitvatartási idejében tájékoztatást lehet kérni a könyvtár és más könyvtárak állományáról, az állomány használatáról. Az érdeklődők kérdéseire e-mailben is válaszolunk: bibl@ms.sapientia.ro.

Elektronikus szolgáltatások

 
A könyvtár olvasótermébe telepített, internet-hozzáférést biztosító számítógépek elsősorban a katalógusban való keresést és az adatbázisok használatát szolgálják. Az adatbázisokból letölthető dokumentumok saját célra lementhetők, e-mail-ben elküldhetők.
A legfelső szinten elhelyezett számítógépeket saját felhasználónévvel való belépés után önálló munkavégzésre lehet használni.
A könyvtárban wifin keresztül saját eszközökkel is csatlakozhatnak az internetre.
 
 

könyvtár szolgáltatásai, könyvtári szolgáltatások, tájékoztatás könyvtárról, helybenolvasás, kölcsönzés, elektronikus szolgáltatások