Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Előadások /

Kertészmérnöki Tudományos Ülésszak

A Kertészmérnöki Tanszék 2012.május 18-án, pénteken délután 14 órától Kertészmérnöki Tudományos Ülésszakot tart a 231-es előadóteremben.

A belföldi és külföldi szakfolyóiratokban nyomtatásban megjelent több száz tudományos dolgozat, a hazai és határon túli tudományos értekezleteken elhangzott közlemény és azok fogadtatása meggyőző tükre a Sapientia EMTE Kertészmérnöki Tanszéke dolgozói ilyen vonatkozású eredményes munkájának.

Nem feledkezhetünk meg, természetesen, a hallgatók szakkörökben, vagy az oktatókkal közös csapatban végzett tudományos munkájáról sem. Ennek eredményeit az Egyetem, vagy más - gyakran külföldi - egyetemi központok tudományos rendezvényein mutatták be.

Az évi rendszerességgel megrendezendő Kertészmérnöki Tudományos Ülésszak (KTÜSz), a Tanszék oktatóinak és hallgatóinak szándékszik fórumot teremteni a kutatásaik eredményeinek bemutatására, tanszéken belüli megbeszélésére, azok más fórumokon (konferenciák, kongresszusok, belföldi és külföldi szaklapok) való közlését megelőzően. 

A 2012 évi rendes ülésen a tanszék oktatóinak dolgozatain kívül bemutatásra kerülhetnek (korlátozott számban) hallgatóink értékesebb dolgozatai, valamint más egyetemi központok oktatóinak és kutatóinak kertészeti jellegű kutatói beszámolói is.

Az ülésszak nyelve a magyar, az anyanyelvű szaknyelv tudományos szintű ápolása céljából. 

Előadók neve és a bemutatásra kerülő dolgozatok címe:

Balog Adalbert:  A stressz jelenléte és hatása az evolúciós folyamatokban

Ferencz László:  Összehasonlító vizsgálatok peszticidek dermális abszorpciójára

Nyárádi Imre-István, Pap Loránd Lehel, Dudás Barna, Szegedi Tünde:  A citromfű (Melissa officinalis L.) terméshozamának alakulása különböző állománysűrűségek esetében

Csergő Anna Mária, Demeter László , Roy Turkington:  Domináns fajok hatása a növényi sokféleség csökkenésére felhagyott hegyvidéki kaszálóréteken

Kentelky Endre, Fekete Albert, Kovács Lóránt: A keresdi (Criş, Kreisch) Bethlen kastély-kert együttes kerttörténetikutatása és jelenlegi helyzete

Bálint János, Nagy Szilveszter, Thiesz Rezső, Balog Adalbert: Fekete nyárfarügy (Gemmae populi) kivonat hatása az alma ventúriás varasodására és lisztharmatára szabadföldön.