Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Felvételi tudnivalók /

Felvételi mappához szükséges iratok - Alapképzés és mesterképzés

1. A felvételire való beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

A felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél, illetve az alábbi iratok alapján. A beíratást a jelentkező nevében más személy is végezheti, meghatalmazás alapján. Az iratok másolatának eredeti példánnyal való megfelelőségét a beiratkozás során az erre kinevezett egyetemi alkalmazottak hitelesítik, majd az eredeti iratokat visszaadják a tulajdonosnak.

ALAPKÉPZÉS (BSc) esetén

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és másolata. A 2018-ban érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát,
az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket, és tartalmazza az érvényességet, meg azon megjegyzést, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. A sikeresen felvételizők az egyetemre való beiratkozáskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja és eredeti oklevelét ott tárolják –az érintett intézmény által kiállított igazolást;
c) születési bizonyítvány eredeti példánya és fénymásolata;
d) személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolata;
e) 3 darab 3 cm x 4 cm-es fénykép;
f) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
g) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;
h) irattartó mappa.

Esetenként még szükségesek a következők:

i) kiemelkedő versenyeredményeket bizonyító oklevelek, igazolások;
j) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti példánya és fénymásolata;
k) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok (lásd a felvételi szabályzat 11. fejezete).

MESTERI képzés (MSc) esetén

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és fénymásolata;
c) egyetemi oklevél (a 84/1995 sz. törvény alapján szerzett, vagy a 288/2004-sz. törvény szerint szerzett, legalább licensz szintű diploma* vagy ezeknek megfelelő külföldi oklevél elismerési bizonyítványa – atestat de echivalare), vagy az oklevelet helyettesítő igazolás eredetije és másolata a más egyetemen is képzésben lévő jelentkezők esetében;
d) oklevélmelléklet (supliment la diplomă) vagy törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredeti példánya, illetve másolata, más egyetemről származó jelentkezők esetében;
e) nyelvi kompetencia bizonylat;
f) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
g) 3 darab 3 cm x 4 cm-es fénykép;
h) születési bizonyítvány eredetije és másolata;
i) személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;
k) irattartó mappa.
 
*Főiskolai képzés (studii universitare de scurtă durată) nyomán szerzett oklevél (diplomă de absolvire) vagy azzal egyenértékű oklevél tulajdonosai nem jelentkezhetnek mesterképzésre.
 
Esetenként még szükségesek a következők:
 
l) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti példánya és másolata;
m) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok (lásd a felvételi szabályzat 10. fejezete).
 
A beiratkozási lapon megjelölt opciókon nem lehet változtatni a beiratkozások lezárulta után.
A jelentkező köteles minden, a hivatalos rendelkezések által előírt adatot korrekt módon közölni a beiratkozási ívben.
Hiányos jelentkezési iratcsomó nem vehető igénybe.

2. Alapképzésre és mesterképzésre vonatkozó általános tudnivalók:

A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek azon jelentkezők, akik esetében fennáll valamelyik az alábbi helyzetek közül:

a) félárvák és árvák; 
b) akik gyermekotthonban nevelkedtek; 
c) a szülők tanügyi dolgozók (beleértve a már nyugalmazott szülőket is); 
d) a szülők valamely alapító felekezet lelkipásztorai; 
e) a Sapientia Tudományegyetem vagy a Sapientia Alapítvány főállású alkalmazottai illetve azok gyermekei.