Szabályzatok és iratok

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  Moodle  ISSUU  Könyvtár 
Szabályzatok és iratok

 

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Beiratkozási kérvény (c formanyomtatvány), amelyet a témavezető láttamoz;
 • Szakdolgozat/diplomaterv/disszertáció, elektronikusan PDF formátumban;
 • A témavezető/elővédési bizottság referátuma, amelynek tartalmaznia kell a dolgozat tartalmi értékelését és az ajánlott jegyet;
 • Turnitin rendszerből generált report;
 • 2 papír alapú, útlevél típusú (3x4) színes fénykép;
 • A szerző nyilatkozata a dolgozat eredetiségéről;
 • A témavezető nyilatkozata a vezetett dolgozat eredetiségére vonatkozóan;
 • A születési bizonyítvány eredeti példánya és a beiratkozás során hitelesített másolata. Az eredeti példányt a másolat helyszínen történő hitelesítése nyomán a jelentkező visszakapja.
 • Érettségi oklevél eredetije és a beiratkozás során hitelesített másolata, valamint esetenként a honosítási okirat;
 • Egyetemi oklevél eredetije és a beiratkozás során hitelesített másolata (mesteri szakok végzettjei esetében), valamint esetenként a honosítási okirat;
 • Idegennyelvvizsga-bizonyítvány másolata. Más nyelvvizsgaközpontok által kibocsátott bizonyítványok esetében a LinguaSap Központ általi elismerés is szükséges.
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Marosvásárhelyi Kar

Marosvásárhely/Koronka,  Calea Sighișoarei nr. 2.
Postacím: 540485 Târgu-Mureş, O.p. 9, C.p. 4


Tel: +40 265 206 210, fax: +40 265 206 211
E-mail: office@ms.sapientia.ro

btz webdesign