Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

25. jubileumi FMTÜ-videókonferencia

Idén huszonötödik alkalommal kerül sor március 26-án a Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakára. A jubileumi rendezvényt az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya és a Sapientia EMTE közösen szervezi. 

Az ünnepi esemény fővédnöke Bokor József, az MTA elnöke, tiszteletbeli védnöke Gyulai József, a Novofer Alapítvány kuratóriumának elnöke.
 
Új helyzet előtt állunk, hiszen a járványra és az azzal kapcsolatos, szükséges óvintézkedésekre való tekintettel idén nem találkozhatunk személyesen. Műszaki tudományokban jártas szakemberekként viszont az a dolgunk, hogy az elénk gördülő akadályok dacára, minden helyzetben megtaláljuk a lehetséges legjobb megoldásokat, és ezúttal is módot leljünk arra, hogy folyamatosan változó (műszaki) világunkban munkánkat és eredményeinket megosztva, lépést tartsunk a fejlődéssel, egyszersmind a kedvezőtlen körülmények ellenére is lankadatlanul fenntartsuk az erdélyi magyar és tágabb értelemben a Kárpát-medencei műszaki tudományos kutatás ütemét, biztosítsuk hajtóerejét. Kihasználjuk tehát a modern technológia nyújtotta lehetőségeket, és a Google platformon, online videókonferencia formájában tesszük közkinccsé és osztjuk meg munkánk, kutatásaink eredményeit.
 
A rendezvény március 26-án délelőtt 10.30-kor a plenáris előadásokkal kezdődik, majd délután, 15 órától a különböző szakterületekhez tartozó előadások hangzanak el öt párhuzamos szekcióban. 
A plenáris előadásokra neves kutatókat, tapasztalt oktatókat, intézményvezetőket kértünk fel. Négy kutató, négy intézmény képviseletében, négy témával...
Danyi József professzor a kecskeméti Neumann János Egyetem egykori rektora a Nagyszilárdságú acéllemezek alakítási problémái, Dávid László professzor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Az optimális és modellprediktív irányítások valós idejű alkalmazásainak áttekintése, különös tekintettel az állapotbecslők használatára, valamint Dusza János akadémikus, a kassai Szlovák Tudományos Akadémia Anyagkutató Intézetének osztályvezetője a Korszerű kerámiák deformációja és törése kis mérettartományban, mikro- és nanomechanikai vizsgálatok során című szakmai előadásokat tartják, mindezt egy történeti áttekintés egészíti ki a fiatal műszakiak tudományos fórumának 25 évéről.
 
A rendezvény részletes programfüzete elérhető a http://eme.ro/fmtu/EME_FMTU-programfuzet_2020.pdf oldalon, és tartalmazza az események időbeosztása mellett az elnökök listáját s a termek, előadások elérhetőségét is.
 
Amennyiben részt óhajt venni rendezvényünkön, kérjük, igazolja vissza részvételét legkésőbb 2020. március 24. este 19 óráig (romániai idő szerint), kitöltve a következő űrlapot, mely által a rendezvény online platformjához csatlakozhat: https://bit.ly/2QEEvpP. Kérjük, az űrlapnak megfelelően adja meg nevét, e-mail címét, intézményét, a helységet, ahonnan majd bejelentkezik, előadó, avagy résztvevő státusát, illetve azt, hogy az öt szekció melyikének a munkálataiban szeretne részt venni. 
 
A jubileumi (videó)konferencia – bár megváltozott körülmények között és a szokásostól eltérő módon szolgálja a negyedszázadra visszatekintő FMTÜ célkitűzéseit – ezúttal is a hagyomány gyökereibe kapaszkodva tekint előre, követve azt a gondolatmenetet, amellyel huszonöt évvel ezelőtt létrehozták: hogy bemutassák a Kárpát-medencei, számos szakterületet igényes, színvonalas kutatómunkával lefedő műszaki tudományos közösség által elért legfrissebb eredményeket, ösztönözzék a szakmai párbeszédet, alkalmat teremtsenek az együttműködésre, és bevonják a szakterület iránt érdeklődő fiatal egyetemi hallgatókat a kutatásba. A jubileumi videókonferencián idén 108 szerző 48 tanulmányt mutat be a műszaki tudományok szinte valamennyi területét felölelve (anyagtudomány, anyagtechnológia, gépészet- és gyártástudomány, mechatronika, biztonságtudomány, alkalmazott informatikai, környezetvédelem, vegyészet, építészet, ehhez járul még a műszaki oktatás, illetve a különböző interdiszciplináris kutatások). A szerzők egyetemeken, kutatóintézetekben működő szakemberek, illetve a versenyszféra, az ipar képviselői. Az is fontos, hogy az előadásokra magyarul kerül sor, ezzel is hozzájárulva a magyar műszaki tudományos szaknyelv ápolásához, fejlesztéséhez. 
 
Emellett immár több éve bekérik az elhangzott előadások írott változatát mind magyarul, mind angolul. A magyar nyelvű, szakmailag lektorált tanulmányokat a Műszaki Tudományos Közlemények sorozat, az anyagtudomány területéhez tartozókat pedig az Acta Materialia Transylcvanica folyóirat idei számaiban tesszük közzé. Az angol nyelvű publikációkat a De Gruyter Open – Sciendo népszerűsíti, ezek indexelve lesznek mind a nagy nemzetközi adatbázisokban, mind a szakmai online könyvkereskedésekben.
 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik aktív részvételt vállaltak konferenciánkon, és akik igényes és magas tudományos színvonalú előadásaikkal hozzájárulnak rendezvényünk sikeréhez és a publikációk megvalósításához.