Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Az Accenture pályázati felhívása a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar hallgatói számára

Pályázati feltételek:
Pályázhat minden informatika vagy mérnök szakos, nem végzős évfolyamon tanuló hallgató, aki informatikai vagy villamosmérnöki témakörben végez kutatómunkát.

A pályázat részletes leírása:
Időtartam: 2019. február 1. – 2019. november 30.

Projektek/Ösztöndíjak száma: legfeljebb 7

Finanszírozás: 4000 RON / projekt

 • 2000 RON ösztöndíj (hallgató)
 • 2000 RON eszközök beszerzése, konferencia részvételi/utazási/szállás költségek térítése (témavezető)

Szakaszok:

 • 2019.02.01.- 2019.06.30.
 • 2019.07.01.- 2019.11.30.

Kiértékelés és ösztöndíjak:

 • Az első szakasz elszámolása egy beszámoló bemutatóval történik, amelyet a pályázatokat elbíráló bizottság előtt kell bemutatni.  Amennyiben a bizottság elfogadja a beszámolót, kifizetésre kerül az ösztöndíj első részlete (1000 RON).
 • A második szakasz elszámolása egy cikkel (TDK dolgozat/konferencia/folyóirat) történik. Ennek a szakasznak a végén egy Accenture workshopot szervezünk, ahol a hallgatónak be kell mutatnia kutatási eredményeket. Amennyiben a cég és a kutatást vezető oktató is elégedett a hallgató munkájával, kifizetésre kerül az ösztöndíj második részlete is (1000 RON).

Ha bármelyik szakasz végén nem teljesülnek a feltételek, a kifizetések elmaradnak. A megmaradt összegeket átcsoportosítjuk a megfelelően teljesítő pályázatokhoz.
Egy okató legfeljebb két nyertes pályázatban szerepelhet témavezetőként

A pályázat benyújtása:

Pályázati dokumentáció:

 • szakmai önéletrajz,
 • kutatási terv,
 • témavezető tanár ajánlása.

A pályázati dokumentáció benyújtása:
A pályázat benyújtása elektronikusan történik a manyi@ms.sapientia.ro email címre. A pályázati dokumentációt egyetlen ZIP csomag formájában a levélhez kell csatolni.

Beküldési határidő: 2019. január 15.

A pályázatok értékelése:
Minden pályázónak egy 10 perces bemutató keretén belül ismertetnie kell a megfogalmazott kutatási tervet és az elképzeléseit.

Értékelés:

 • pályamunka: 50%
 • bemutatás: 50%

A pályamunkák értékelési szempontjai:

 • a pályázati anyag tartalma, kidolgozottsága,
 • a kutatási témában mások által elért eredmények bemutatása,
 • a kutatási célok pontos megfogalmazása,
 • a kutatás javasolt módszertana megfelelő-e a kutatási célok eléréséhez,
 • a kutatás várható eredményei, alkalmazhatósága.

A bemutatók értékelési szempontjai:

 • a hallgató jártassága a tudományterületen,
 • a feltett kérdésekre adott válaszok,
 • előadásmód.

Témák:
Pályázni bármilyen informatikai vagy villamosmérnöki témával lehet, azzal a feltétellel, hogy egy oktató felvállalja a téma vezetését.

Lehetséges témák:

 • Kiértékelő függvény a Quoridor játékhoz (dr. Joó András, andras@onezerozero.eu)
 • Szerző felismerése forráskód alapján (dr. Antal Margit)
 • Hamisított aláírások felismerése (dr. Antal Margit)
 • Intelligens KANBAN polcrendszer (dr. Domokos József)
 • Intelligens csatlakozóaljzat (dr. Domokos József)
 • Emberi tevékenység felismerése konvolúciós neuronhálókkal (dr. Iclanzan David)
 • PST (phase stretch transform) algoritmus párhuzamosítása (dr. Iclanzan David)
 • Kézfej vénák bejelölése félig automatikus szegmentálási módszerekkel és bejelölt képadatbázis készítése (dr. Lefkovits László)
 • Személyes hitelesítés kézfej véna mintázattal (dr. Lefkovits László)
 • Kézfej véna szkenner (dr. Lefkovits László)
 • Felhasználó nemének meghatározása rövid üzenetekből (Tweet) (dr. Egyed-Zsigmond Előd, elod.egyed-zsigmond@insa-lyon.fr)
 • Beszél-e egy újságcikk egy adott cégről? (dr. Egyed-Zsigmond Előd, elod.egyed-zsigmond@insa-lyon.fr)