Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Beiratkozás a Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének pedagógiai képzéseire (2019/2020-as tanév)

Beiratkozás a Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének első szintű pedagógiai képzésére

Az első szintű pedagógia modul (románul: modul pedagogic I.) elvégzése feljogosítja a tanárjelöltet arra, hogy szakképzésének befejeztével tanárként dolgozzon a közoktatás általános iskolai szakaszában.

A képzési idő: 3 év (hat félév).

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

A Sapientia EMTE-vel alapképzési hallgatói jogviszonyban levő személyek számára a felvételire való jelentkezés egy kérvény benyújtásával történik.

Felvételi

A felvételi vizsga szóbeli pályaalkalmassági beszélgetés. Célja a pedagógiai hajlam, a tanári pálya iránt megmutatkozó elhivatottság és a kommunikációs készség felmérése. A szóbelit nem érdemjeggyel értékelik, hanem minősítéssel: elfogadott (admis), elutasított (respins). Kizáró ok lehet a súlyos beszédhiba.

Jelentkezés

Az alapképzésnek megfelelő területre lehet jelentkezni az alábbiak szerint:
Első  éves egyetemi   hallgatók   jelentkezhetnek:   a   Fordító   és   tolmács,   a   Közegészségügyi
szolgáltatások és politikák, a Kommunikáció és közkapcsolatok és az Informatika szakokról.
Első   és   másodéves hallgatók    jelentkezhetnek    a    mérnöki    szakokról:    Mechatronika,
Gépészmérnöki,   Számítástechnika,   Automatizálás,   Távközlés,   Kertészmérnöki,   Tájépítészet.

Beiratkozási időszak: szeptember 16 – 26., 14 óra a tanszékek titkárságán.

Felvételi időpontja: szeptember 27-én 9 óra.

Beiratkozás a Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének második szintű pedagógiai képzésére

A második szintű pedagógia modul (románul: modul pedagogic II.) - lehetőséget biztosít a tanárjelöltnek, hogy a szakirányú mesteri elvégzésével a közoktatás középiskolai szakaszában, posztliceális vagy egyetemi szinten oktasson.

A képzési idő: 2 év (4 félév).

A képzés költségtérítéses. A Tandíj összegét évenként a Szenátus határozza meg.

A pályaalkalmassági vizsga az írásban benyújtott motivációs levél.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

  • egyetemi szintű végzettséget (alapképzést) tanúsító oklevél (másolat)
  • mesteri, illetve azzal egyenértékű oklevél (másolat) vagy mesteri hallgatói jogviszony igazolás. Amennyiben ez utóbbi eset áll fenn, a jelentkezőnek nyilatkozatban kell tudomásul vennie, hogy a II. szint elvégzését tanúsító bizonyítványt csak a mesteri oklevél vagy azt helyettesítő igazolás eredetijének bemutatása és másolatának benyújtása nyomán kaphatja kézhez.
  • az I. szint elvégzését igazoló bizonyítvány
  • egyetemi törzskönyvi kivonat (másolat)
  • születési igazolás (másolat)
  • személyazonossági igazolvány (másolat)
  • házassági anyakönyvi kivonat (másolat, indokolt esetekben)
  • szakorvosi igazolás, amely tanúsítja, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, illetve nincsenek olyan sérülései (afectiune), amelyek összeegyeztethetetlenek a tanári hivatással.

Megjegyzés: A TI pedagógiai moduljai esetében az alapképzésnek megfelelő területre lehet jelentkezni.

Beiratkozási időszak: szeptember 16 - 27., a következő e-mail címeken: