Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Beiratkozás a Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének pedagógiai képzésére a 2020/2021-es tanévre, II. szint

A második szintű pedagógia modul (románul: modul pedagogic II.) - lehetőséget biztosít a tanárjelöltnek, hogy a szakirányú mesteri elvégzésével a közoktatás középiskolai szakaszában, posztliceális vagy egyetemi szinten oktasson.

A képzési idő: 2 év (4 félév).

A képzés költségtérítéses. A Tandíj összegét évenként a Szenátus határozza meg.

A pályaalkalmassági vizsga az írásban benyújtott motivációs levél.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

  • egyetemi szintű végzettséget (alapképzést) tanúsító oklevél (másolat)
  • mesteri, illetve azzal egyenértékű oklevél (másolat) vagy mesteri hallgatói jogviszony igazolás. Amennyiben ez utóbbi eset áll fenn, a jelentkezőnek nyilatkozatban kell tudomásul vennie, hogy a II. szint elvégzését tanúsító bizonyítványt csak a mesteri oklevél vagy azt helyettesítő igazolás eredetijének bemutatása és másolatának benyújtása nyomán kaphatja kézhez.
  • az I. szint elvégzését igazoló bizonyítvány
  • egyetemi törzskönyvi kivonat (másolat)
  • születési igazolás (másolat)
  • személyazonossági igazolvány (másolat)
  • házassági anyakönyvi kivonat (másolat, indokolt esetekben)
  • szakorvosi igazolás, amely tanúsítja, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, illetve nincsenek olyan sérülései (afectiune), amelyek összeegyeztethetetlenek a tanári hivatással.

Megjegyzés: A TI pedagógiai moduljai esetében az alapképzésnek megfelelő területre lehet jelentkezni.

Beiratkozási időszak: 2020. szeptember 22 - 30., Szántó Emese tanszéki titkárnőnél (emeseszanto@ms.sapientia.ro).