Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

HÖK elnökjelöltek

Jövő héten választ új elnökséget a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karának Hallgatói Önkormányzata.

A választási bizottság elfogadta az elnökjelölt és csapata által leadott 100 aláírást, amelyet a múlt hét folyamán kellett összegyűjteniük. Ha az új jelöltek elnyerték a hallgatóság bizalmát és meggyőzték őket arról, hogy ők a legalkalmasabbak erre a tisztségre, akkor 2014. március 20-án, egy Nyílt Gyűlés keretében tehetik le voksaikat. Az elnökségi tagokról részletes információkat az alábbiakban lehet találni:

Elnökjelölt

Név: Moni Róbert

Életkor: 20

Szak: Automatika és alkalmazott informatika II.év

Feladatkör: Irányítja a HÖK tevékenységét és összehangolja az egyes vezetők és testületek működését. Tisztsége alapján a Kari Tanács és a Szenátus tagja. Vezeti és előkészíti a Hallgatói Tanács üléseket. Gyakorolja egyetemi szabályzatokban, kari és szenátusi határozatokban biztosított jogait. Ellátja a HÖK általános képviseletét egyetemi és országos, valamint nemzetközi szinten. Folyamatos kapcsolatban áll az egyetem vezetőségével, aminek beszámol a HÖK munkájáról. Kizárólagos aláírási joga van.

Tel: 0758-927.067    E-mail: robertmoni@ymail.com

 

Alelnök jelöltek

Név: Gál László

Életkor: 25

Szak: Automatika és alkalmazott informatika II.év

Tel: 0742-302.739

E-mail: gal_laszlo88@yahoo.com

 

 

Név: Bartha Mihály

Életkor: 21

Szak: Tájépítészet, II. év

Tel: 0741-496.625

E-mail: barthamisu24@gmail.com

 

 

 

Feladatkör: Az alelnök segíti az elnök munkáját. Az alelnök helyettesíti az elnököt minden olyan ügyben, mellyel az elnök megbízza. Feladatai megegyeznek az elnöki jogkörrel: operatív irányítás, a Karon működő szervezeti egységekkel való kapcsolattartás.

Kommunikációs Bizottság elnökjelölt

Név: Kovács Borbála

Életkor: 21

Szak: Fordító és Tolmács szak, II. év

Feladatkör: Fenntartja az információáramlást a hallgatók és a HÖK vezetősége között, népszerűsíteni a különböző egyetemi hallgatói tevékenységeket, rendezvényeket. Fenntartani és koordinálni az egyetem média tevékenységeit (újság, honlap, elektronikus hírlevél, rádió, televízió, stb), az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. A HÖK népszerűsítése, a hallgatók tájékoztatása ennek tevékenységéről, határozatairól.

Tel.: 0740-468.361

E-mail: borbalakovacs.ms@gmail.com

Tanulmányi Bizottság elnökjelölt

Név: Csiki Timea

Életkor: 20

Szak: Számítástehnika, II. év

Feladatkör: A Kar rábízott mindennemű tanulmányi ügyeinek intézése, tudományos rendezvények megszervezése, lebonyolítása, valamint a HÖK rábízott feladatainak elvégzése.

Tel.:0748.555.918

E-mail: timea.csiki1013@gmail.com

 

 

 

 

Kulturális Bizottság elnökjelölt

Név: Cimpean Klementina

Életkor: 21

Szak: Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások  II. év

Feladatkör: Kari szintű kulturális programok lebonyolítása, szervezése. Egyéb, más feladatok elvégzése, mellyel a Har vezetése, illetőleg a HÖK megbízza. 

Tel.:0740-803.939

E-mail: klementina_13@yahoo.com

 

 

 

 

Gazdasági Bizottság elnökjelölt

Név: Sándor András

Életkor: 23

Szak: Automatika és alkalmazott informatika

Feladatkör: Megtervezi és megszervezi a HÖK gazdasági ügyeit. Megvalósítja az elfogadott költségvetést. Felel az elnökkel együtt a HÖK pénzkezeléséért. Pénzügyi kérdésekben az ő aláírása is kötelező.

Tel: 0744-239.609

 

 

 

 

 

Sportbizottság elnökjelölt

Név: Geréd Szabolcs

Életkor: 23 Szak: Távközlés. II. év

Feladatkör: A Kar hallgatóinak és alkalmazottjainak szabadidős és versenysport- tevékenységének támogatása. Különböző egyetemi szintű, hallgatói sportrendezvények megszervezése.

Tel.: 0751-458.679

E-mail: keddizmus@gmail.com

 

 

 

 

 

Külügyi Bizottság elnökjelölt

Név: Karácsonyi József-Lehel

Életkor: 23

Szak: Távközlés

Feladatkör: Felsőoktatási intézményekkel és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás, külső pályázatok figyelése.

Tel.: 0755-777.250

E-mail: karacsony.lehel@gmail.com karacsony.lehel@yahoo.com

 

 

 

Pályázati Felelős jelölt

Név: Máthé Levente

Kor: 21

Szak: Mechatronika, II. év

Feladatkör: Külső pályázatok figyelése, a HÖK tagjainak tájékoztatása ezen lehetőségekről. Közös megvalósítás és a pályázatok lehívása.

Tel: 0762-685.998

E-mail: mth.levente@gmail.com