Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

IN MEMORIAM dr. Weszely Tibor (1936–2019)

Szomorúan tudatjuk, hogy 2019. december 5-én, életének 84. évében elhunyt karunk nyugalmazott oktatója, Weszely Tibor matematikus, neves Bolyai-kutató, a Bolyai Farkas Líceum és a Pedagógiai Főiskola egykori tanára, a Természet Világa szerkesztőbizottsági tagja.

Weszely Tibor 1959-ben Bukarestben végezte  a matematika-fizika szakot, ahol többek között tanára volt Grigore Moisil akadémikus, világhírű matematikus. Annak ellenére, hogy egyetemi karrier várt rá, hiszen az egyetem elvégzése után gyakornoknak alkalmazták, Kozma Béla igazgató hívására hazajött tanítani egykori iskolájába, a Bolyai Farkas Líceumba. 1963-től a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán tanított annak megszűnéséig, amikor visszakerült a Bolyai  Farkas Líceumba. 1971-ben Bukarestben doktorált Gheorghe Vrânceanu akadémikusnál. 1999-ben nyugdíjba vonult, majd 2001 és 2007 között karunkon tanított docensként.   

Az 1952-ben Bolyai János születésének 150. évfordulójára rendezett kiállítás nagy hatással volt az akkor kilencedikes Weszely Tiborra. A következő tanévben megpróbálta elolvasni és megérteni Bolyai János Appendixét, de ez csak ötödéves egyetemistaként sikerült neki. Így kezdődött az érdeklődése a Bolyaiak iránt, s miután ledoktorált, úgy érezte, felkészültsége és „szakmai szabadideje” megengedi, hogy alaposabban és behatóbban foglalkozzék a Bolyaiak matematikai munkásságával – ahogy azt egy interjúban nyilatkozta.  Első könyve 1974-ben jelent meg Bolyai Farkasról magyarul és románul, majd ezt követték A Bolyai–Lobacsevszkij-geometria modelljei; Bolyai János munkássága; Bolyai János – Az első 200 év; Fiú és Apa – Son and Father; János Bolyai. Die ersten 200 Jahre. Ezek mellett könyvet írt Vályi Gyula matematikusról és Teleki Sámuel levelezéséről tudósokkal. Egyetemünk kiadójánál megjelentette Analitikus geometria és differenciálgeometria című jegyzetét. Számtalan tanulmánya, matematikatörténeti és tudománynépszerűsítő cikke jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. Szerteágazó munkásságáért több díjjal tüntették ki. 1981-ben megkapta a Korunk folyóirat Bolyai-díját, 2007-ben Marosvásárhely díszpolgárává avatták, 2013-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-életműdíját, 2018-ban pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével jutalmazták. Fontos szerepe volt abban, hogy Bolyai Farkas és Bolyai János emlékezete ne halványodjon, hanem élesebben és tisztábban ragyogjon, és nemcsak magyar nyelvterületen, hanem az egész világban.

Weszely Tibor derűs és lelkes lénye hiányozni fog mindennapjainkban, de nem felejtjük el, emlékét ápolni fogjuk. Nyugalma legyen csendes a végtelen örökkévalóságban!