Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Indul a Murvai Olga Beszédművelő Önképzőkör!

A hallgatók beszédtechnikai és mondatjelölési gyakorlatok során ismerkednek az írott szöveg „felhangosításának”, az igényes beszédnek a művészetével.

A szakkör tevékenysége elsősorban kommunikáció és fordító-tolmács szakos hallgatók részére ajánlott, akik – hivatásukból kifolyólag – maguk is a „kirakatban levő beszéd” művelőivé válnak, de bárki számára nyitott a részvétel. Az önképzőkör beindításához, a foglalkozások megfelelő kivitelezéséhez legalább öt érdeklődöre számítunk.

A foglalkozások szerdánként 16:00 órától kezdődnek az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék előterében (II. emelet, 330-as terem). A tevékenységet Both Csaba Attila, II. éves Fordító és tolmács szakos hallgató vezeti.

Kárpát-medence-szerte alakultak különböző Beszélni nehéz! körök. Általános és középiskolás diákokból szervezték meg lelkes, az anyanyelv ápolásáért kitartóan harcoló magyartanárok. A több mint harminc év alatt felnőtt generációk később főiskolai, egyetemi beszédművelő szakköröket alapítottak, melynek eredményeként létrejött az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Tagozata.

A szakkör elnevezésével a néhai Dr. Murvai Olga nyelvész professzorasszony munkássága előtt kívánunk tisztelegni, aki 2005-től kezdődően egyetemünkön oktatta a magyar és az idegen nyelvek iránt érdeklődőket.

A tevékenység során a Szóról-szóval rádióadásban elhangzó mondatokat jelöljük és küldjük be a műsor szerkesztőségébe, tudatva ezáltal az anyaországi és a külhoni magyarsággal létezésünket, ugyanakkor a beszédkultúra folyamatos fejlesztésével foglalkozunk.

A foglalkozások során az alábbi témákat érintjük:

  • a beszéd formai kérdései:

- helyes légzés,

- hangindítás,

- hangmagasság,

- hangerő,

- hangszín;

  • a helyes hangképzés:

- leggyakoribb beszédhibák,

- ejtéshibák,

- hangkapcsolatok,

- szóelemek ejtése;

  • a mondatfonetikai eszközök alkalmazása:

- hangsúly,

- beszéddallam,

- beszédtempó,

- szünettartás;

  • egyéb vonatkozások:

- szöveghűség,

- szó-, mondat- és szövegolvasás,

- szövegértés;

  • a „Beszélni nehéz!” jelölésrendszere:

- hangsúly

- szünet.

A hallgatók ezen képességeit, készségeit mondatjelölési és beszédtechnikai gyakorlatok segítségével fejlesztjük, megismertetve a magyar nyelv sztenderd ejtési normáit.

„… munkámat korántsem az élőszó művelőinek szánom csupán, hanem mindenkinek, aki nyilvánosan megszólal. Témám időszerű közügy. A beszéd. (…) bárki, bárhol, bármikor szemben találhatja magát a Rádió vagy a Televízió riporterének mikrofonjával. Vagyis: kirakatba került a beszéd. Közszükségleti cikké vált, ennélfogva senki számára sem közömbös, hogy minősége javul-e, romlik-e. Égetőn időszerű tehát az általános beszédkultúra megteremtése. Általános! Ez az lényeg. Persze az út hosszú lesz, mert beszélni nehéz!”  (Péchy Blanka)