Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Oktatásszervezés a 2020/2021-es tanévben

A 2020-2021-es tanév első félévben az oktatás a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán hibrid módon fog zajlani.

Kedves Hallgatók!
 
Ebben az esztendőben járatlan utakra sodort az élet. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közössége számára nem újdonság az építkezés folyamata, így hát közös erőfeszítéssel megbirkózunk a jelenlegi helyzettel is.
Szeptember 14-én kezdődik a 2020-2021-es tanév első féléve, amelynek szerkezete, sok más tudnivaló mellett, a Marosvásárhelyi Kar honlapján olvasható.
A tanévszerkezet változatlan marad, de a karon zajló tevékenységekkel, mindannyiunk érdekében, a napról napra változó járványügyi helyzethez kell alkalmazkodnunk.
Egyetemünk nemcsak oktat, de igyekszik emberi, szakmai jövőtök minél jobb megalapozására, annak olyan kellékeivel, mint a kollegialitás, emberség, munkához való hozzáállás. Ennek szinte elengedhetetlen feltétele a személyes találkozás, vállvetve végzett munka, amiből jelen körülmények között csak nagy erőfeszítéssel tudunk valamicskét juttatni.
Szándékunk szerint, az oktatási folyamat minőségének fenntartása érdekében, a Marosvásárhelyi Karon az oktatás hibrid módon, vagyis időnként a virtuális térben (online), időnként személyes jelenléttel (face-to-face, FF) fog zajlani, az Egyetemi Vezetőtanács, valamint a Szenátus határozatának megfelelően.
Fel kell legyünk készülve arra, hogy közös erőfeszítésünk dacára, a hatósági rendelkezések és a józan ész diktálta szabályok messzemenő betartása ellenére, bármely pillanatban át kell térnünk a teljes mértékű online oktatásra, amennyiben az 5487/1494/2020 minisztériumi rendeletben meghatározott feltételek ezt kötelezővé teszik.
 
A félév során az oktatási tevékenységek ütemezése szak- és évfolyamfüggően történik, úgy, hogy az oktatási folyamatot, a korlátozásokat figyelembe véve, a lehető leginkább támogassa.
Az oktatásszervezés szempontjából általunk figyelembe vett mutatók és feltételek szigorúbbak, mint a minisztériumi rendeletben meghatározottak, így a kollégiumban 90-100 hallgatót tudunk egyidőben elszállásolni, és a tantermek, laboratóriumok is csökkentett kapacitással fognak működni.
A személyes jelenléttel folytatott tevékenységek lebonyolítása 1, 2, vagy 3 hetes modulokban valósul meg, és ezek ütemezése évfolyamonként történik. Tehát egy adott évfolyamnak egyidőben zajlanak az FF tevékenységei, kivéve a Kertészmérnöki, Tájépítészet, Agrármérnöki és Erdőmérnöki szakokat, amelyeknek a kültéri gyakorlatok miatt ezek a tevékenységei a félév elején lesznek. Ezáltal a kampuszon és a kollégiumban jelenlevő személyek tekintetében kiegyensúlyozott és kezelhető terhelés biztosítható.
Az egyes szakok és évfolyamok tevékenységének ütemezése az Első félévi tevékenységek ütemezése.pdf dokumentumban olvasható.
A járványtani szempontból orvosilag igazoltan veszélyeztetett csoportba tartozó hallgatóink számára egyéni elbírálás alapján online változatot biztosítunk az FF tevékenységek követésére.
A Marosvásárhelyi Karon az első hét (szeptember 14-20) úgynevezett regisztrációs hét, amikor adminisztratív jellegű tevékenységek zajlanak a hallgatói nyilvántartással, tanulmányi szerződésekkel, szabályzatok megismerésével, munkavédelemmel kapcsolatban.
Idén ez csak az alapképzéses elsőévesek számára igényel személyes jelenlétet, a felsőbb évfolyamok online teljesítik, és sajnos elmarad a Hallgatói Önkormányzat által szervezett sok kedves összerázó rendezvény.
A kollégiumi elszállásolás minden esetben a személyes jelenlétet feltételező időszakot megelőző vasárnap délután, 14 órától kezdődik. A moduláris oktatás következtében ennek költsége a teljes félévre, minden bentlakó számára, 1 havi lakbér és az átlagos 1 havi fogyasztás ellenértéke. A bentlakási és adminisztrációs díjak a kar honlapján érhetők el. Az étkezde működni fog, és megrendelés alapján lesz lehetőség ebédre.
 
Az online oktatás a Google Meet és a Google Classroom alkalmazások használatával történik, amelyhez minden hallgató számára intézményi Google fiókot biztosítunk.
 
A hallgatók jelenléte a kar épületeiben az FF oktatási időszakon kívül előzetes egyeztetéssel lehetséges akkor, ha az nem zavarja a beütemezett oktatási folyamatot. A könyvtár szolgáltatásai az arra vonatkozó sajátos rendelkezések betartása mellett elérhetők lesznek.
 
Kérünk, kövessétek figyelemmel a Kar honlapján megjelenő hirdetéseket, tájékoztatásokat!
 
Minden kedves Hallgatónknak kitartást, jó egészséget és sikeres tanévet kívánunk!