Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás - Accenture Student Research Scholarship 2020

Pályázhat minden informatika vagy mérnök szakos, nem végzős évfolyamon tanuló hallgató, aki informatikai vagy villamosmérnöki témakörben végez kutatómunkát. 

A pályázat részletes leírása:
 
Időtartam: 2020. március 1. – 2020. november 30.
 
Finanszírozás: 4000 RON/ projekt
2000 RON ösztöndíj (hallgató)
2000 RON eszközök beszerzése, konferencia részvételi/utazási/szállás költségek térítése (témavezető)
 
Szakaszok:
2020.03.01.- 2020.06.30.
2020.07.01.- 2020.11.30.
 
Kiértékelés és ösztöndíjak:
Az első szakasz elszámolása egy beszámoló bemutatóval történik, amelyet a pályázatokat elbíráló bizottság előtt kell bemutatni.  Amennyiben a bizottság elfogadja a beszámolót, kifizetésre kerül az ösztöndíj első részlete (1000 RON). 
A második szakasz elszámolása egy cikkel (TDK dolgozat/konferencia/folyóirat) történik. Ennek a szakasznak a végén egy Accenture workshopot szervezünk, ahol a hallgatónak be kell mutatnia kutatási eredményeket. Amennyiben a cég és a kutatást vezető oktató is elégedett a hallgató munkájával, kifizetésre kerül az ösztöndíj második részlete is (1000 RON). 
 
Ha bármelyik szakasz végén nem teljesülnek a feltételek, a kifizetések elmaradnak. A megmaradt összegeket átcsoportosítjuk a megfelelően teljesítő pályázatokhoz.
Egy okató legfeljebb két nyertes pályázatban szerepelhet témavezetőként
 
A pályázat benyújtása:
 
Pályázati dokumentáció:
szakmai önéletrajz,
kutatási terv, 
témavezető tanár ajánlása.
 
A pályázati dokumentáció benyújtása:
A pályázat benyújtása elektronikusan történik a manyi@ms.sapientia.ro email címre. A pályázati dokumentációt egyetlen ZIP csomag formájában a levélhez kell csatolni.
 
Beküldési határidő: 2020. február 15.
 
A pályázatok értékelése:
Minden pályázónak egy 10 perces bemutató keretén belül ismertetnie kell a megfogalmazott kutatási tervet és az elképzeléseit. 
 
Értékelés:
pályamunka: 35%
bemutatás: 65%
 
A pályamunkák értékelési szempontjai:
a pályázati anyag tartalma, kidolgozottsága,
a kutatási témában mások által elért eredmények bemutatása,
a kutatási célok pontos megfogalmazása,
a kutatás javasolt módszertana megfelelő-e a kutatási célok eléréséhez,
a kutatás várható eredményei, alkalmazhatósága.
 
A bemutatók értékelési szempontjai:
a hallgató jártassága a tudományterületen,
a feltett kérdésekre adott válaszok,
előadásmód.
 
Témák:
Pályázni bármilyen informatikai vagy villamosmérnöki témával lehet, azzal a feltétellel, hogy egy oktató felvállalja a téma vezetését.