Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás tudományos eredményekre megítélhető minősítési bérkiegészítésre

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet főállású oktatói számára.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem pályázatot hirdet a Sapientia EMTE főállású oktatói számára a 2016, 2017 és 2018-ban közölt tudományos publikációk/művészeti alkotások díjazására, minősítési bérkiegészítés formájában. A bérkiegészítés a pályázat értékelése során elért pontszám szerint havi bruttó 550–5000 lej közötti összeg lehet.

Pályázni csak a KPIOR online rendszerbe feltöltött tudományos cikkekkel, könyvekkel, könyvfejezetekkel, művészeti alkotásokkal, valamint az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE tudományos folyóirattal kapcsolatos tevékenységekkel lehet. 

A pályázatokat a karok dékáni hivatalába kell elküldeni elektronikus formában, a csatolt Excel állomány kitöltésével, a következő e-mail-címekre:

Kolozsvári Kar: dekan-kv@sapientia.ro

Marosvásárhelyi Kar: gyongyi@ms.sapientia.ro

Csíkszeredai Kar: csikszereda@uni.sapientia.ro

Az Excel állomány neve a pályázó oktató neve kell legyen. Az Excel állományban kötelező módon ki kell tölteni az adott publikációk ISSN vagy ISBN számát, illetve a társszerzők számát, külön kiemelve ebből a Sapientia EMTE hallgatóinak számát.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 6., 14 óra.

ALAPELVEK:

  1. A kari költségvetésben szereplő minősítési béralap 45%-a fordítható az oktatók tudományos/művészeti tevékenységének értékelése szerint megítélt bérkiegészítésekre.
  2. A minősítési pótlék megítélése pályázati alapon történik, a pályázók által elért pontszámok alapján, az egyes karokra jutó keretösszeg terhéig. A pályázat meghirdetéséről a Vezetőtanács évente dönt.
  3. Tudományos minősítési pótlékra a Sapientia EMTE minden főállású oktatója pályázhat. A tudományos/művészeti eredmények értékelése egy pontozási rendszer alapján történik, amelyet az alábbi módszertan részletez. A pályázóknak a meghirdetés során közzétett Excel állományban kell feltüntetniük az általuk legszínvonalasabbnak tartott tudományos közleményeiket/alkotásaikat.
  4. A pályázó oktatók által elért pontszámok megállapítása és a minősítési bérkiegészítés összegének megítélése minden naptári év elején történik, az előző két év eredményei alapján. Ebben az évben kivételesen az előző 3 év (2016, 2017 és 2018) tudományos teljesítése kerül értékelésre. Egy tudományos eredményért/alkotásért egyetlen alkalommal részesülhet egy oktató bérkiegészítésben.
  5. A pályázó oktatók által elért tudományos pontszámokat a tudományos rektorhelyettes által koordinált csoport állapítja meg, egy számítási algoritmus szerint, és az elért pontszámok alapján rangsorolják a benyújtott pályázatokat. A minősítési bérkiegészítés összege az elért pontszám szerint kerül megállapításra.
  6. Az egyes oktatóknak megítélt minősítési bérkiegészítés végső összegéről, a folyósítás módjáról vagy esetleges felfüggesztéséről az egyetem rektora dönt.

 

MÓDSZERTAN

1. A minősítési bérkiegészítésre a meghirdetésben szereplő időszakban publikált, az oktató által 4 legjobbnak ítélt tanulmánnyal, cikkel vagy egyéb tudományos eredménnyel/művészeti alkotással lehet benevezni, amiből max. kettő lehet az Acta Universitatis Sapientiae folyóirattal kapcsolatos tevékenység.

2. Az elért pontokat egy számítási algoritmus eredményezi, az oktató tudományos eredményeit közlő lapok besorolása és az alábbi kiegészítő kritériumok figyelembe vételével.

3. A tudományos cikkeket közlő lapok besorolása a https://www.scimagojr.com weboldal alapján kerül megállapításra, az MTMT szabályai szerint, azaz,

s=(x-1)/y,                           ahol y a folyóirat rangsor, illetve egy adott folyóirat 

                                          helyzete a csökkenő SJR értékek szerinti rangsorban x.

Az s érték alapján az osztályozás a következők szerint történik:                                           

            s<0.1 a lap besorolása D1

            s<0.25 a lap besorolása Q1

            s<0.5 a lap besorolása Q2

            s<0.75 a lap besorolása Q3

            minden más esetben a lap besorolása Q4

4. Minden megjelölt tudományos publikációhoz az alábbi pontrendszer társul, az adott lap besorolása szerint:

D1

10 pont

Q1

8 pont

Q2

5 pont

Q3

3 pont

Q4

1 pont

 

Olyan szakterületen, ahol a konferencia kötetekben megjelent teljes terjedelmű cikkek az oktatói előlépés feltételét jelentik (informatika, számítástechnika, rendszermérnök), az alábbi nemzetközileg elfogadott besorolás szerint (http://portal.core.edu.au/conf-ranks/)pontozzák az adott cikkeket:

            A* - vagy a felső 4%-ba besorolt rangos konferencia: Q1

            A - vagy a felső 5-14%-ba besorolt rangos konferencia: Q2

            B - vagy a felső 15-26%-ba besorolt konferencia: Q3

            C - vagy a 27-49%-ba besorolt konferencia: Q4

 

5. Az elért pontszám az alábbi képlet szerint kerül megállapításra:

P = ΣPi/T(n)i

                                    ahol a szerzők száma (kivéve a Sapientia EMTE hallgatóit),

                                    Pi egy adott cikk/tevékenységből szerzett pont

Ez azt jelenti, hogy 1-3 szerző között nem osztódik a pontszám, 4 esetén a pontszám osztódik 2-vel, 5 esetén 3-mal, 6 esetén 4-gyel, 7 esetén 5-tel stb.

6. Az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE lappal kapcsolatos alábbi tevékenységek közül legtöbb kettő vehető figyelembe:

a. Az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE lapban közölt cikk értéke Q2 pontszám, azaz 5 pontA szerzők számának figyelembe vételére a tudományos cikkekre vonatkozó (4. és 5. pont szerinti) szabály érvényes.

b. Az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE lapszám felelősi vagy sorozat főszerkesztői munkálata Q1 pontszámot ér, azaz 8 pont.

c. Az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE laphoz beküldött legalább 2 cikk bírálatának elkészítése Q3 pontszám, azaz 3 pont.

7. Szakkönyv, könyv, könyvfejezet értékelése az alábbi nemzetközileg elfogadott besorolás szerint történik.

https://research.usp.ac.fj/wp-content/uploads/2013/09/2016-Ranking-of-Academic-Publishers-v1.0.pdf

         A: Lektorált könyv és könyvfejezet nemzetközi legmagasabban jegyzett kiadóknál (Refereed book publications published by the world top of publishers) D1.

 
         B: Lektorált könyv és könyvfejezet nemzetközi magasan jegyzett kiadóknál (Refereed book publications published by the world’s semi-top of publishers) Q1.
 
         C: Lektorált könyv és könyvfejezet nemzetközi más kiadóknál (Refereed book publications published by other publishers) Q2.
 

A szerzők számának figyelembe vételére a tudományos cikkekre vonatkozó (4. és 5. pont szerinti) szabály érvényes.

8. A művészeti alkotások értékelése a pályázatok egyedi elbírálása alapján történik, a szakterület sajátos értékrendjének megfelelően.