Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati lehetőség - Mérnök mesteris hallgatóknak

Jelen pályázati felhívás célja a mesteri tanulmányokra beiratkozott hallgatók gyakorlati projekt jellegű külföldi mobilitásának támogatása a 2019/2020-as tanév II. félévében. 

A bukaresti székhelyű Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), amely Romániában az Európai Gazdasági Térség Alap (EGT Alap - Norvégia, Liechtenstein és Izland által létrehozott támogatási alap) kezelését vállalta fel, pályázatot hírdetett 2018 decemberében, Mobility Projects in Higher Education címmel.
 
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara sikeresen pályázott, és megnyerte a 18-MOB-0034 számú szerződéssel iktatott, 12 962 EUR értékű mobilitási projektet. Ennek keretén belül kerül meghirdetésre az alábbi hallgatói mobilitás pályázat.
 
1. A pályázat célja: a hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, ami lehetővéteszi az oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményekben, az Európai Gazdasági Térségen belül.
 
Jelen pályázati felhívás célja a mesteri tanulmányokra beiratkozott hallgatók gyakorlati projekt jellegű külföldi mobilitásának támogatása a 2019/2020-as tanév II. félévében. 
 
A megpályázható mobilitási időtartam 2 hónap (2020. március 16. – 2020. május 17-e között) az UiT The Arctic University of Norway (Tromsø-i Egyetem), Narvik-i kampuszában.
 
Az ösztöndíjas helyek száma: 3. A mobilitás során a sikeresen pályázó hallgató kötelező módon meg kell valósítson egy projektet, melyet előzetesen kiválaszt és melyet a Támogatási szerződésben is rögzítenek. A három választható projekt leírása innen letölthető. A megvalósított tevékenység elismerhető a „Disszertáció gyakorlati megvalósítása” tantárgyként (FMR és SZIR MSc képzés IV. félévében).
 
2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj:
• Az ösztöndíj folyósításának pénzneme: euró.
• Az juttatás mértéke 2760 EUR, mely a következőképpen tevődik össze: 2 hónap x 1200 EUR/hónap ösztöndíj + a nyertes hallgató egy egyszeri 360 EUR-s utazási támogatásra is jogosult. 
 
A sikeresen pályázó hallgatónak az ösztöndíjából szükséges az ott tartózkodást fedeznie. Felár ellenében, a norvég partner bentlakást (egyszemélyes szobák, közös konyha) biztosít 4200 NOK (kb. 420 EUR)/hónap értékben, illetve ebben az esetben a hallgatónak be kell fizetnie egy 6000 NOK (kb. 600 EUR) értékű, biztosíték jellegű összeget, amit a mobilitás végén visszakap. 
 
3. Pályázati feltételek:
A pályázó olyan mérnök mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:
• aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint, valamint teljesíti a pályázat feltételeit;
• legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik angol vagy norvég nyelvből, és ezt igazolni is tudja;
• nyilatkozza, hogy ismeri és - esetleges odaítélés esetén - elfogadja a Sapientia EMTE és a hallgató közötti, az elnyert támogatásra vonatkozó szerződés tartalmát. Az említett dokumentum elérhető innen;
 
4. A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:
a) Pályázati űrlap (Fişa candidatului). A formanyomtatvány letölthető innen. Kitöltve, papír alapon, aláírva, az illetékes szakkoordinátor ellenjegyzésével ellátva kell benyújtani. Kötelező módon rangsorolni kell a megvalósítandó projekteket (ezek leírásai innen érhetők el). Kizárólag ez a pályázati űrlap használható!
b) Nyilatkozat a mobilitásról (Declaraţie mobilitate), amelyet mindkét nyelven kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani. Kizárólag ez a formanyomtatvány használható!
c) Érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is (Certificat de înregistrare)
d) Curriculum Vitae – angol nyelven, Europass formátumban (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).
e) Motivációs levél – angol nyelven, max. 2000 leütés.
f) Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja: angol vagy norvég.
g) opcionális: Egyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
h) opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus+ tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.
A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.
A pályázati dossziét egy példányban, papír alapon, minden aláírással ellátva kell benyújtani a Dékáni Hivatalban Keresztes Zsófia kolléganőhöz. További tájékoztatás a Gépészmérnöki Tanszéken, dr. Forgó Zoltán tanár úrtól kapható.
 
A pályázat benyújtható 2020. február 10. hétfővel kezdődően, 2020. február 17. hétfő déli 12:00 óráig.
 
5. A pályázatok elbírálásának módja:
A beérkezett, formailag helyes pályázatokat egy három személyből álló bizottság értékeli. A rangsorolást lehetővé tevő pontszám megállapításában a következő súlyzótényezők használatosak:
A 2019-2020-as tanév első félévének tanulmányi eredménye – 20% 
Motivációs levél – 20% : A hallgatónak be kell mutatnia, hogy miben és milyen mértékben járulna hozzá a mobilitás a szakmai fejlődéséhez. A szándéknyilatkozat 0-10 pont között lesz értékelve.
Interjú – 40%: Az interjú 0-10 pont között lesz értékelve. Ennek helyszíne és időpontja: Gépészmérnöki Tanszék – 2020. február 17. 13 óra 
Nyelvtudás igazolása – 20%: B1 szint – 7pont, B2 szint – 8pont, C1 szint – 9pont, C2 szint – 10pont. A norvég nyelv ismerete +2 pontot jelent.
 
6. Eredményhirdetés: 
Az elbírálás eredménye jelen honlapon, és a Gépészmérnöki Tanszék hirdetőtábláján lesz kifüggesztve 2020. február 18., 10 óráig.
 
Az esetleges fellebbezéseket írásban és az alátámasztó iratokat 2020. február 18-án, 15 óráig lehet a Dékáni Hivatalban Keresztes Zsófia kolléganőhöz benyújtani. Ebben az esetben a Dékán a fellebbezéseket elbíráló bizottságot nevez ki, mely a végső döntést, a már említett helyeken hozza nyilvánosságra, legkésőbb 2020. február 19-én 15 óráig.