Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Rektorválasztás 2012 – Tájékoztató a választás menetéről és eljárásáról

2012. november 16-án rektort választ az akadémiai közösség.

A választások megszervezésének ütemezése alapján 2012. november 2-ig egy jelölt, Dr. Dávid László nyújtotta be pályázatát.

A pályázat dokumentumai:

Az Egyetemi Választási Bizottság tájékoztatója a választás menetéről és eljárásáról

  • A szavazás az egyetemi szinten számolt 50%-os szavazói jelenlét mellett minősül érvényesnek.
  • A szavazóhelyiségben a szavazati joggal rendelkező választók igazolják a személyazonosságukat, a hallgatók felmutatják a folyó tanévben érvényesített diákigazolványukat is, a választói lista aláírása nyomán átveszik a kontroll-pecséttel ellátott szavazólapot és szavazópecsétet. Ezt követően a szavazófülkében érvényesítik szavazati jogukat (a szavazópecséttel a szavazólapon az IGEN vagy NEM opciót tartalmazó négyzetet lebélyegzik). A szavazólapot az urnába dobják, és a szavazópecsét ellenében visszakapják személyazonossági igazolványukat, majd elhagyják a szavazóhelyiséget. A választási csalás kihágásnak vagy bűntettnek minősül, és a törvény bünteti.
  • Egy szavazat akkor érvényes, ha rajta egyetlen opció (egyetlen négyzet) van szavazópecséttel  megjelölve, a szavazólapon erre kijelölt felületen, és ha a szavazólap hátán rajta van a kontrollpecsét és a választási bizottság elnökének az aláírása. Az ezektől eltérőszavazatok érvénytelenek (semmisek).
  • A szavazásra megállapított nyitvatartási idő lejártával a szavazólapok kiosztását leállítják. Amennyiben záróra után is még mindig nagyszámú szavazó várakozik a sorára, az Egyetemi választási bizottság, a Helyszíni választási bizottság javaslatára, egyszerű többségű döntéssel a zárórát 1 órával kitolhatja.
  • A szavazások lezárultával (záróra után, vagy ennél korábban, az összes jogosult szavazat leadását követően) a Helyszíni választási bizottság elnöke elrendeli, hogy a helyiségben csak a választási bizottság tagjai maradjanak, más személyek jelenléte tilos.

Mellékelünk a jelen tájékoztatóhoz egy érvényesen leadott szavazat mintapéldányát.

A választási szabályzat itt olvasható.

Kapcsolódó hírek: