Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Tanulmányúton a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán tanuló, Távközlés szakos II. és III. éves diákok, Papp Sándor oktató kíséretében tanulmányúton vettek részt a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 

A 2018. május 11.-17. időszakban az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszékén, Dr. Németh András őrnagy irányítása alatt, csoportunk tagjai hasznos szakmai tevékenységet folytattak.

A látogatás, számunkra rendkívüli felemelő és érdekes eseménnyel indult, részesei lehettünk a május 12-én megrendezett - a honvéd tisztavatást megelőző „Száznapos ünnepség” hagyományait folytató - Ludovika Fesztiválnak. A felújított Ludovika téren megrendezett fesztivál színes programjain részt vettünk, majd szakszerű vezetés mellett meglátogattuk a Ludovika csodálatosan újjáépített főépületét. Ezt követően vendéglátónk kíséretében, meglátogattuk a vadonatúj Ludovika Egyetemi Campus modern oktatási épületeit, kollégiumát és az Egyetemi Sportközpontot.  
Vasárnapot, Budapest nevezetességeinek a látogatásával töltöttük, az estét, a rekkenő hőséget ellensúlyozva, jéghideg komlókivonat kulturált kóstolásával zártuk.  

  A hétfői nap délelőttjén a Bonn Hungary Electronics   Kft.-t látogattuk meg, amely egy 1991-ben alapított,  100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, amely rádiófrekvenciás és mikrohullámú rendszerek és megoldások fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A cég főbb termékei az aktív és passzív, műsorszóró és veszélyhelyzeti kommunikációs eszközök, rádiófrekvenciás magasságmérők, nagy megbízhatóságú oszcillátorok, szintézerek és frekvencia konverterek, telemetriai eszközök, radar, pilóta nélküli repülő rendszer (UAS) és űripari eszközök. A cégvezető által tartott általános bemutató után, a cég gazdasági igazgatója végigvezetett a különböző tervező, gyártó, tesztelő részlegeken, szakemberek segítségével bemutatva sok érdekeses eszközt és technológiát.
E nap délutánja is érdekes tevékenységet tartogatott számunkra. Meglátogattuk a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék laboratóriumait. Gerhátné Dr. Udvary Eszter docens, tanszékvezető helyettes, tanszéken folyó oktatói és tudományos munka általános bemutatója után, Dr. Szabó Zsolt docens kutatási területét és eredményeit ismertette, a meta anyagok tervezéséről és előállításáról.  

 

 

 

 

 

 

Ezt követően Dudás Levente tanársegéd, nagy izgalomba hozta a hallgatóságot, MASAT, az első magyar műhold, tervezését, gyártását, pályára helyezését és űrbeli életének a követését bemutató előadással. Megtudtuk, hogy MASAT, a feladatát kiválóan ellátva, műholdhoz méltó „dicső halált halt”, ezáltal a múlt része lett. De a csapat már a jövőn dolgozik, a Smog-1 műhold két példánya csaknem teljesen kész, hőkamrás, vákuumos, rázópados teszteken túl vannak, jelenleg a végső szoftveres tesztelések zajlanak. A bemutató színvonala és a kolléga, téma iránti lelkesedése átragadt a hallgatóságra, elhatározva, hogy a jövő nyári fellövés pillanatáig üzembe helyezzük a saját vevőegységünket, hogy hozzájáruljunk mi is a projekt sikerességéhez.

Kintlétünk negyedik napján, az Elektronikai Hadviselés Tanszék szaklaboratóriumában, Szabó András százados tanársegéd, elméleti megalapozást tartott a szoftvervezérlésű rádió (Software-defined radio, SDR) témában. Az előadást, gyakorlati bemutató követte, alkalmunk nyílt kipróbálni különböző software-eket valamit több típusú SDR hardware eszközt.  A foglalkozás magas színvonalát tovább emelte az interaktív jellege.

E nap második, szakmai jellegű eseményét, az IPAR NAPJAI 2018 nevet viselő kiállítás meglátogatása jelentette, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Az év legjelentősebb ipari eseményén, 15 ország 315 kiállítójának innovatív műszaki termékeit tekintetük meg. Nagy örömünkre szolgált találkozni a marosszentgyőrgyi TETRONIC cég kiállítófelületén a fejlesztőmérnők csapat tagjaival.


A szerdai nap szintén az Elektronikai Hadviselés Tanszék szaklaboratóriumában kezdődött, dr. Som Ferenc

ny. alezredes tanszéki mérnök, Szabó András százados tanársegéd segédletével bemutatott működés közben egy nyolc csatornás, kétirányú digitális kommunikációt megvalósító 15 GHz vivőfrekvenciájú, mikrohullámú adó-vevő egységet. A különböző, zavaró körülmények hatását, modern mérőeszközökkel kimérték és bemutatták. A diákok, olyan jelenségeket figyelhettek meg, amiket eddig csak hallásból vagy a táblán demonstrálva láthattak.

 
 
Az „in vitro” tapasztalást felváltotta a roppant hasznos  „in vivo” élmény. Az élmény fokozásának érdekében, bebocsátást nyertünk a Kar híradástechnikai múzeumában is, ahol megcsodálhattuk a régi és nagyon régi távközlő, civil és katonai eszközöket.
 
A délutáni szabadidőt kihasználva, látogatást tettünk a Cinema City létesítmény multiplex bemutatótermében, ahol egy, IMAX technológiát bemutató előadást néztünk meg. Az előadás címe Taxi 5 volt.
A látogatás utolsó napja is érdekes volt. Németh tanár úr és az általa beszervezett, lelkes munkatársak körbevezettek a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus területén, bemutatva az egység  fegyver bemutatótermét, különböző szaktermeket. A látogatásunk utolsó mozzanataként, alkalmunk nyílt részt venni egy rövid keleti harcművészet bemutatón és végighaladni több - kevesebb sikerrel a honvédtisztjelöltek számára kötelező jellegű komplex akadálypályán.  


 Hazatérve, két fő gondolat fogalmazódott meg bennünk. Az első, hogy nagyon érdekes és hasznos szakmai tapasztalatcsomag birtokába kerültünk mindannyian, diákok és oktató egyaránt. Talán ez is a fő célja a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramkeretnek. Köszönet érte az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőinek. De, a második gondolat alapján, köszönet jár mindazon személyeknek, akik elsősorban haza és nemzetszeretetből kitöltik e keretet. Látogatásunk során, számtalanszor megtapasztaltuk az önzetlen, irántunk tanúsított érdeklődést, szakmai és emberi gondoskodást. Köszönet érte, elsősorban Németh András tanár úrnak, aki időt és energiát nem kímélve biztosította a legjobb körülményeket és a hasznos szakmai programok létrejöttét. Köszönet a foglalkoztatásokat tartó kollégáknak, a beilleszkedésünket segítő honvédtisztjelölteknek, a Tanszék és az Egyetem vezetőségének és mindazon háttérben munkálkodó személynek, akivel nem volt alkalmunk találkozni. 
 
Marosvásárhely                                                                  PAPP Sándor, egy. adjunktus
2018. június 8.                                                                            szakkoordinátor