Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Tanulmányúton voltak az agrármérnöki szakos hallgatók

A Sapientia – EMTE, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központjában tanuló másod- és harmadéves agrármérnöki szakos hallgatói szakismereteik bővítése, az eltérő termőhelyi adottságokra, illetve ezek körülményeiben alkalmazható helyes mezőgazdasági gyakorlatra való rálátásuk fejlesztése érdekében 2018. július 9 – 13-a között egyhetes szakmai tanulmányúton vettek részt Olténia és a Bánság területén.

Az öt napra tervezett szakmai gyakorlat útvonala 1576 km-ben számszerűsíthető, amely során az alábbiakban ismertetett 12 reprezentatív agrárérdekeltségű egységet látogattak meg.

Szaktanáraik kíséretében a résztvevő egyetemi hallgatóknak lehetősége adódott, hogy összehasonlító módon megismerjenek igen változatos termőhelyi jellegzetességeket (talajadottságok és éghajlati viszonyok) és az ezeken sikeresen alkalmazható sajátos agrotechnikai eljárásokat, ugyanakkor lehetőségük adódott arra is, hogy a szakmában kiemelkedő tevékenységet felmutató intézetek, farmok specifikus tevékenységébe betekinthessenek.

            A szakmai körút első napján, 2018. július 9-én, egy gyümölcstermő növényekre szakosodott kísérleti és fejlesztő állomást (Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Vâlcea) látogattak meg Râmnicu Vâlcea közelében fekvő Bujoreni helységben. A Craiovai Egyetemhez tartozó intézet tevékenysége jelenleg közel 150 ha-on folyik és főként a szilva, a mogyoró, a dió, az alma és a szelídgesztenye nemesítésére, valamint termesztéstechnológiájának tökéletesítésére összpontosít. Eddig 43 fajtát szabadalmaztattak és a dió esetében sajátos oltási eljárást fejlesztettek. Az intézet történelmi múltját és jelenlegi helyzetét dr. Silvia Preda igazgatónő, a nemesítési irányvonalakat dr. Achim Gheorghe kutató ismertette.

A második nap, 2018. július 10-én:

  • első helyszínként a Craiovai Egyetem (Universitatea din Craiova) főépületében a Kertészettudományi Karon (Facultatea de Horticultură) tettek látogatást, ahol dr. Cosmulescu Sina dékánasszony és dr. Mărăcineanu Liviu docens révén betekintést nyertek az egyetemen folyó kutatásokba, laboratóriumi infrastruktúrába;

  • második helyszínként a Craiovai Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karát (Facultatea de Agronomie) látogatták meg, ahol a dr. Alexandru Tudor dékán köszöntését követően, szaklaboratóriumok felszereltségét, valamint ezekben zajló specifikus oktatási tevékenységeket ismerhették meg;

  • a harmadik helyszínen a közel 60 km-re fekvő Caracali Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Állomást (Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal) ismerhették meg, amely a 2500 ha művelt területe révén jelenleg az ország legnagyobb ilyen jellegű intézménye. A terepi szemle során speciális gépkapcsolatok megismerése mellett vetésszerkezetre, sajátos agrotechnikai eljárásokra és fajta-, illetve hibridvizsgálatokra vonatkozó információk hangzottak el. A szakmai kíséretet az intézmény vezetője Bran Marius és kollégái biztosították.

  • a nap utolsó meglátogatott egysége és egyben a negyedik helyszín, a ,,homoktalajok birodalmában” Dăbuleni helységben volt, ahol a Mezőgazdasági és Erdészeti Tudományos Akadémia (Academia de Stiinte Agricole si Silvice ,,Gheorghe Ionescu Sisesti”) alárendeltségében működő, homoktalajokon történő növénytermesztést kutató-fejlesztő állomás (Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni) található. Csoportunkat az intézet munkaközösségének nagy része fogadta és miután dr. Diaconu Aurelia igazgatónő bemutatta az intézet múltját és specifikus tevékenységét, a sajátos adottságú kísérleti területeken különleges növényfajokkal (pl. édesburgonya -Ipomoea batatas-, okra -Hibiscus esculentus- stb.) ismerkedhettek meg. Természetesen nem maradt el a dinnyekóstolás sem.

2018 július 11-én, a szakmai tanulmányút harmadik napján még mielőtt elhagytuk volna Craiovai bázishelyünket meglátogattuk a városban levő, az ország egyik legnagyobb, mezőgazdasági gépgyártó üzemének (MAT Craiova) erő- és munkagép kínálatát.

Ezt követően utunk Észak-Nyugat irányba tartott, ahol két szőlészeti és borászati egységet látogattunk meg. Elsőként a Vînju Mare-n működő Domeniile Vînju Mareborászatot, majd a pár kilométerre levő Rogovai Vinarte Stârminaszőlészeti és borászati egységet látogatták meg. Mindkét helyszínen szőlőfajta ismeret, művelésmód és a minőségi bor előállításának különböző technológiáit ismerhették meg a hallgatók.

2018 július 12-én, a szakmai körút negyedik napján:

  • második helyszínként a Lovrin-i Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Állomást (Statiunea de cercetare-dezvoltare agricola Lovrin) látogatták meg. Dr. Horablaga Marinel igazgató és kollégái révén ismerhették meg az intézet múltját és jelenlegi tevékenységi körét, amely adott növényfajok nemesítésére fókuszál.

  • harmadik helyszínként a Kürtösi Agráripari Üzem (Combinatul Agroindustrial Curtici) növénytermesztő-, állattenyésztő-, mezőgazdasági termékeket (hús, tej) feldolgozó, forgalmazó és ellenőrző egységeit látogatták meg. A több mint 7000 ha-on gazdálkodó üzem csúcstechnológiájú integrált tevékenységet folytat, hozzáadott értékkel hasznosítva a növénytermesztésben elért termését. Az üzem meglátogatása Bogoșel Ionut-Florin gazdasági igazgató kíséretében dr. MuscăDimitrie főigazgató támogatásával valósult meg.

2018 július 13-án, a szakmai körút utolsó (ötödik) napján az ópálosi Wine Princess szőlőtermesztésre és feldolgozásra, valamint borturizmusra szakosodott vállalkozás keretében diákjaink elkényeztető körülmények között megismerkedhettek a ménesi szőlőtermesztés fortélyaival, a borkészítés művészetével, a kulturált borfogyasztás szabályaival és a szakmával egybeköthető minőségi turisztikai szolgáltatások lehetőségével. Dr. Balla Géza támogatásával a szakmai bemutatót Rectehwald Rudolf tartotta.

            Összegzésképpen elmondható, hogy a fárasztó ütem ellenére felejthetetlen szakmai tapasztalatokban gazdagodhattak hallgatóink, mindenhol nyitottak voltak fogadásunkra és önzetlenül megosztották velünk szaktudásukat/tapasztalataikat.

A tanulmányút a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatásával a LAM Alapítvány háttérszolgálatában valósult meg. Az ezzel járó adminisztratív teendők elvégzésében dr. Csiszér Levente, dr. Abod Éva és dr. Nyárádi Imre-István oktatók vállaltak oroszlánrészt.