Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal /

Kronológia

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kronológiája.

A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar kronológiája az alábbiakban megtekinthető.

2000. március 16.
A Sapientia Alapítvány (SA) hivatalos bejegyzése, kolozsvári székhellyel. Az Alapítványt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői hozták létre. Az Alapítvány vezető testülete a kilenctagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai: Dr. Tonk Sándor (elnök), Dr. Tánczos Vilmos (alelnök), Dr. Marton József (titkár), Dr. Birtalan Ákos, Dr. Brassai Zoltán, az MTA külső tagja, Dr. Szilágyi Pál, Tolnay István, Toró Tibor, az MTA külső tagja, Tıkés Elek.

2000. június–július
Az ideiglenes mőködési engedély megszerzése érdekében a SA leadja az első szakok akkreditációs iratcsomóit a bukaresti Akkreditációs Bizottsághoz. A kérvényezett szakok között: Pedagógia (Marosvásárhely).

2000. október 7.
A SA Kuratóriuma dönt az Alapítvány csíkszeredai és marosvásárhelyi fiókjainak létrehozásáról, melyek feladata az oktatási helyszínek előkészítése a 2001/2002-es egyetemi év elindításához.

2001. február
Döntés születik a Marosvásárhely határában található koronkai telek megvásárlásáról egy felépítendő egyetemi campus céljaira.

2001. március
További szakok akkreditációs iratcsomójának benyújtása: informatika, mechatronika, automatika és alkalmazott informatika, számítástechnika (Marosvásárhely).

2001. április
A SA Kuratóriuma kinevezi a Marosvásárhelyen a megbízott dékánt, Dr. Hollanda Dénes személyében.

2001. július 23.
Lezajlik az első felvételi vizsga. A marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karon 165 helyre 385 jelentkező volt.

2001. július–augusztus
A Szenátus jóváhagyja az oktatói álláskereteket, és lezajlanak az oktatói versenyvizsgák. A Sapientia EMTE az első tanári versenyvizsgán összesen 57 tanári állást hirdet meg, amelyre 135-en jelentkeznek.

2001. augusztus
A Szenátus jóváhagyja a versenyvizsgák eredményeit, kinevezi a tanszékvezetıket, és létrehozza a szenátusi bizottságokat (tanulmányi, kutatási és szociális).

2001. szeptember
Létrejön a marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar kari tanácsa.

2001. október 3.
Évnyitó a marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karon (színhely: a marosvásárhelyi Kultúrpalota).

2001. október 8.
Elindul az oktatás a marosvásárhelyi karon öt szakon: informatika, mechatronika, automatika és alkalmazott informatika, számítástechnika, pedagógia.

2001. október 26.
A Szenátus elfogadja a Sapientia EMTE Kreditrendszerő Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, és kinevezi az egyetemi és kari ösztöndíjtanácsokat.

2001. november
A magyar Oktatási Minisztérium hozzáférési lehetőséget adományoz a Sapientia EMTE számára az Elektronikus Információs Szolgáltatási Programhoz (EISZ), amely több magyar és idegen nyelvű elektronikus szakfolyóirathoz és tudományos forrásmunkákhoz biztosít hozzáférést.

2002. május 23.
A román kormány 410/2002.05.23. sz. határozatában engedélyezi a következő szakok működését: pedagógia (szociálpedagógia szakiránnyal), informatika, mechatronika, számítástechnika, automatika és alkalmazott informatika.

2002. augusztus 29.
Újabb kormányhatározat (944/2002.08.29.) ad ideiglenes mőködési engedélyt az Akkreditációs Bizottság által már előzőleg jóváhagyott társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok illetve kertészmérnöki szakok elindítására.

2002. október 4.
Központi egyetemi tanévnyitó és ünnepi kuratóriumi ülés a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar hét szakján 415 diák kezdi a tanévet.

2002. október 10.
Bevezetik a normatív finanszírozási rendszert a Sapientia EMTE működési költségeinek fedezésére.

2003. október 4.
A marosvásárhelyi Campus alapkőletétele. Marosvásárhelyen 594 diák kezdi meg a tanévet.

2004. október 21.
A magyar Informatikai és Hírközlési Minisztérium e-Magyarország pontot hoz létre a marosvásárhelyi campus diákklubjában, amely bekapcsolódhat a magyar egyetemi informatikai klubhálózatba.

2004. november 3.
Előzetes együttműködési megállapodás aláírása a japán Tokyo Institute of Technology-val.

2004. november 7.
Marosvásárhelyen ünnepélyesen átadják a kar új épületét.

2005. április 18.
Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke látogatást tesz az Egyetem marosvásárhelyi helyszínén.

2005. június 4.
Elballagnak a Sapientia EMTE elsı végzős évfolyamai: Marosvásárhelyen 51 diák.

2005. július 1.
A Sapientia EMTE első végzősei sikeresen záróvizsgáznak a Babes–Bolyai Tudományegyetemen és a Bukaresti Egyetemen.

2006. október 2.
A Kuratórium kinevezi Dr. Dávid Lászlót az egyetem új rektorának. Mandátuma 2007. január 1-től lép életbe.

2006. december 6.
A Szenátus elfogadja Dr. Dávid László rektori programját, és Dr. Szép Sándort rektorhelyettessé választja.

2007. február 13.
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke, első hivatalos romániai útja alkalmával látogatást tesz az Egyetem marosvásárhelyi helyszínén.

2008. február 22.
Együttműködési megállapodás aláírása a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel.

2008. február 28.
Az ARACIS jóváhagyja az informatika szak akkreditációs kérelmét.

2009. január 29.
Az ARACIS visszautasítja a pedagógia szak akkreditációs kérelmét.

2009. március 26.
Az ARACIS jóváhagyja a mechatronika, a számítástechnika és az automatika és alkalmazott informatika szakok akkreditációs kérelmét.

2009. június 25.
Az ARACIS jóváhagyja a marosvásárhelyi kommunikáció-és közkapcsolatok szak akkreditációs kérelmét.

2009. július 31.
Az ARACIS jóváhagyja a számítógépes művelettervezés és gyártásirányítás és a távközlés szakok ideiglenesműködési engedélyét.

2009. szeptember 8.
A japán Tokyo Institute of Technology-val közösen tudománytechnológiai kutatólaboratóriumot (InternationalPhysics House) avatnak a marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar campusában.

2010. április 13–16.
Az ARACIS által kinevezett intézményi akkreditációs szakértői bizottság felméri az Egyetemet.

2010. május 20.
Az ARACIS jóváhagyja az egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások szak ideiglenes működési engedélyét.

2010. május 25.
Együttmőködési megállapodás aláírása a Lambda cégcsoporthoz tartozó Procontrol céggel egy közös,mikroelektronikai, folyamatszabályozási és távközlési tanulmányi és kutatóközpont felépítéséről a marosvásárhelyi campus területén.

2010. július 22.
Az ARACIS jóváhagyja a Sapientia EMTE intézményi akkreditációját.

2010. október 19.
Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke első hivatalos romániai útja során Marosvásárhelyen meglátogatja azEgyetemet, és részt vesz a bentlakás épületének alapkőletételén.

2011. november 24.
Az ARACIS jóváhagyja a kertészmérnöki szak akkreditációs kérelmét.

2011. december 6.
A Szenátus megszavazza a tanügyminisztérium által kidolgozott, az akkreditált Sapientia Erdélyi MagyarTudományegyetem létrehozását kimondó törvényt.

2012. február 28.
A Képviselőház megszavazza az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondótörvényt.

2012. március 28.
Az államelnök aláírja az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvényt.

2012. április 3.
Az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvény megjelenik RomániaHivatalos Közlönyében. Atörvény három napon belül lép hatályba.

2012. május 31.
Az ARACIS jóváhagyja a kommunikáció és közkapcsolatok szak akkreditációját, valamint a tájépítészet
szak ideiglenes mőködési engedélyét.

2012. június
Az intézményi akkreditációt követően az Egyetem először szervez saját államvizsgát a kommunikáció ésközkapcsolatok szakon.
 
2012. október 3.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem először ünnepli meg az Egyetem Napját, a 2001-es elsőtanévnyitó évfordulóját. A marosvásárhelyi karon zajló ünnepség díszvendége OrbánViktor úr, Magyarországminiszterelnöke.