Történeti ismertető

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  Moodle  ISSUU  Könyvtár 
Történeti ismertető

Kiss Elemér Szakkollégium

 
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán működő tehetséggondozó fórum szakkollégiuma.
A Kiss Elemér Szakkollégium 2010. novemberében alakult a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán a MITIS Egyesület keretében. Mindjárt megalakulása után együttműködési szerződést kötött a budapesti Eötvös Collegiummal.
 

Néhány szó a névadónkról

 
 
 
Kiss Elemér (1929–2006)
 
Kiss Elemér 1929. augusztus 25-én született Brassóban. Gyermekkorát Csíkmenaságon töltötte. A középiskolát a csíkszeredai gimnáziumban végezte. Egyetemi diplomát a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett 1951-ben. 1961-ig a Bolyai Farkas Líceumban tanított, majd a Marosvásárhelyi Tanárképző Főiskola matematikai tanszékének adjunktusa volt. Az intézet megszűnése után a jelenlegi Petru Maior Tudományegyetem elődintézetében folytatta munkáját, ahol 1976-tól 1985-ig tanszékvezetői feladatokat is ellátott. Doktori disszertációját, melyben a modern algebra témaköréhez tartózó kérdésekkel foglalkozott, 1974-ben védte meg Gh. Pick professzor irányítása alatt.
Részt vett az Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapításában, és haláláig professzora volt.
Élete utolsó két évtizedében Bolyai Jánosnak a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtárban található kéziratos hagyatékát tanulmányozta. 1999-ben megjelent Matematikai kincsek Bolyai János hagyatékából című könyve, amelyben a Bolyai életmű eddig teljesen ismeretlen fejezeteire világított rá, kimutatva azt, hogy Bolyai János a számelmélet akkori aktuális kérdéseivel is foglalkozott. Több jelentős tételnek szebbnél szebb bizonyításait fogalmazza meg, néhány esetben évtizedekkel megelőzve a kor tudományos világát. Kiss Elemér munkája révén Bolyai János és apja, Bolyai Farkas viszonya árnyaltabb és bensőségesebb formában jelenik meg. A könyv megjelent angolul is, és eljutott a világ minden jelentős könyvtárába.
Kutatói munkája eredményeként a Magyar Tudományos Akadémia 2001-ben külső tagjai közé választotta.
2006. augusztus 23-án halt meg Marosvásárhelyen. 
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Marosvásárhelyi Kar

Marosvásárhely/Koronka,  Calea Sighișoarei nr. 2.
Postacím: 540485 Târgu-Mureş, O.p. 9, C.p. 4


Tel: +40 265 206 210, fax: +40 265 206 211
E-mail: office@ms.sapientia.ro

btz webdesign