Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Pályázatok hallgatóknak /

Dura László diplomamunka pályázat

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura-Conexio Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2021-et.

A pályázaton való részvétel feltételei

1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben

• alapképzés

• mesterképzés

• osztatlan 5 éves képzés

• szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített a 2. pont szerinti témák valamelyikében.

2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban az alábbi témák valamelyikével: munkavállalói érdekvédelem, szakszervezetek és azok feladatai, történelme, honi, európai, nemzetközi kapcsolatai, a munka világa, munkaerő-piac, foglalkoztatás, munkahelyi és munkaügyi konfliktusok, oktatás, továbbtanulás. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.

3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka pályázat szabályzatában előírtaknak – díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.

4. A pályázatra a 2021. január 1-jétől 2022. február 18-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.

5. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.

6. A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan a Dura-Conexio Kft-hez kell benyújtani az info@dura.hu címen, Dura László-díj tárgy megjelölésével.

A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell

• a diplomamunkát,

• a diploma másolatát,

• a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,

• az oktatási intézmény nyilatkozatát,

• pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.

A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja.

Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az „összesítő lapot” is.

A jelentkezés határideje: 2022. február 22.

A jelentkezési lap itt letölthető:

Jelentkezési lap

Application form (English)

Jelentkezési lap intézményes

Oktatási intézmény nyilatkozat

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak.

A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik. A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelenhetnek a www.eszt.hu honlap e célra létrehozott rovatában