Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Pályázatok hallgatóknak /

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján meghirdeti a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázati kiírást.

A pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában.

Támogatható tevékenységek:

„A1” komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

„A2” komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési vagy szakképző intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező1 tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

„B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, vagy tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel. 

„B” komponens esetében az alábbi tudományágak közül választhatnak a Pályázók:

− Agrártudományok

− Bölcsészettudományok

− Hittudomány

− Műszaki tudományok

− Művészetek

− Orvostudományok

− Társadalomtudományok

− Természettudományok

A támogatás formája és mértéke

  • A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
  • A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
  • A pályázaton az „A1” komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
  • A pályázaton az „A2”, „B” és „C” komponens esetében legalább 300 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 31. 23:59 óra. 

További részletek itt.