Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Pályázatok hallgatóknak /

Sapientia Maximus Hallgatói Díj 2021

A Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a SAPIENTIA MAXIMUS HALLGATÓI DÍJRA, a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos munka elismeréseként. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll, annak átadására az évzáró ünnepség alkalmával kerül sor.

A díjra a Sapientia EMTE-n a 2020/2021 tanévben alapképzési és mesteri szakok végzős évfolyamaira beiratkozott hallgatók pályázhatnak (tanulmányaik meghosszabbítását végző hallgatók nem pályázhatnak). Csak olyan tudományos eredmények vehetők figyelembe, amelyek az adott képzésen való aktív hallgatói jogviszony időszaka alatt születtek.

A Sapientia Maximus hallgatói díj a következő kategóriákban kerül kiosztásra:

  1. Műszaki Tudományok

  2. Agrártudományok

  3. Természettudományok

  4. Humántudományok

  5. Társadalomtudományok

  6. Közgazdaság- és jogtudomány

Az alapképzési és mesterszakok tudományterületekre való besorolása ITT található.

Az Egyetemi Tehetséggondozási Tanács végzi a pályázatok értékelését, és dönt a díj odaítéléséről. A pályázat elbírálása során figyelembe vett kritériumok ITT olvashatók. A pályázat elbírálása során az adott képzés ideje alatt elért eredményeket veszik figyelembe. Ha egy hallgató alapképzésen pályázott Maximus díjra, a mesteri képzéséhez kötődően is benyújthat pályázatot, de csak ez utóbbi képzése során elért eredmények kerülnek értékelésre. A díj odaítéléséhez az alapképzéses hallgatók esetében minimum 50 pontot, míg a mesterszakos hallgatók esetében minimum 80 pontot kell a pályázónak elérnie.

A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

-Pályázati űrlap (letölthető ITT)

-Curriculum vitae

-Publikációs lista

-Mellékletek (bizonyító dokumentumok szkennelve vagy fénykép formájában)

A pályázati űrlapot elektronikusan, magyar nyelven kell kitölteni, és emailben kell elküldeni a Dékáni Hivatalba, a fenti iratokkal együtt. A meghatározott kritériumrendszer alapján összeállított pályázatnak részletes információkat kell tartalmaznia az adott teljesítmény háttéradataira vonatkozóan: így pl. kari TDK-n való részvétel esetében: szerző(k) neve és szakja, dolgozat címe, témavezető(k) neve, TDK helyszíne és időpontja, elért helyezés. A pályázathoz mellékelni kell a bizonyító dokumentumokat pdf vagy jpg formátumban (pl. oklevelek, részvételi lap, megjelent publikációk, programfüzet stb.).

A pályázatokat az alábbi e-mail címre kérjük benyújtani:

Marosvásárhelyi Kar, Kovács Gyöngyvér kari főtitkár: gyongyi@ms.sapientia.ro

Határidő: 2021. május 28.

A Sapientia Maximus Hallgatói Díj megítélésének szabályzata elérhető ITT.

Az idei évben, a járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel, a pályázatok elbírálását végző Egyetemi Tehetséggondozási Tanács a Karok dékánjaival közösen dönthet úgy, hogy adott tudományterületeken a díjat nem ítéli oda, amennyiben a pályázó pontszáma bár meghaladja a minimum elvárást, de nem kiemelkedő.