Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Rendezvények / Konferenciák /

19. Élőnyelvi Konferencia, 2016 - Élőnyelvi kutatások és a dialektológia

2016. szeptember 7. és 9. között rendezi a Sapientia EMTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke (Marosvásárhely), a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke (Kolozsvár), illetve a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet (Kolozsvár) a 19. Élőnyelvi Konferenciát.

 
A konferencia témájáról
 
A napjainkban tapasztalható mobilitás, a tömegkommunikációs eszközök elterjedése, az internet térnyerése következtében a területileg, földrajzilag értelmezhető nyelvváltozatok határai újabb átalakulás, átrendeződés folyamatában vannak. A magyar dialektológiai és szociolingvisztikai vizsgálatokban a kisebbségi, kontaktushelyzetben levő dialektusok problematikája is fontos helyet foglal el, ahol a nyelvjárásnak nem csupán a sztenderd a viszonyítási pontja, hanem a többségi nyelv sztenderdje, de még inkább a többségi nyelvnek az adott területen beszélt változata. Továbbra is aktuális a beszélők saját, illetve mások nyelvjárásával szembeni attitűdjeinek a kérdése, valamint a nem sztenderd nyelvváltozatok helyzete és szerepe az oktatásban.
 
A digitális forradalom a nyelvi és nyelvjárási adatgyűjtés és adatfeldolgozás új módozatainak és módszereinek elterjedését is magával hozta, így a diszciplínában egyszerre van jelen a hagyomány és az innováció, a hagyományos modellek és az új feldolgozási lehetőségek.
 
A fentiek értelmében a 19. Élőnyelvi Konferencia a következő témák köré szerveződik: A magyar nyelvjáráskutatás a 21. században: hagyomány és innováció; nyelvváltozatok a 21. században: változó dialektusok, regionális köznyelvek, egységesülés és szétfejlődés; adatgyűjtési módszertan: hagyományos modellek, újítás és lehetőségek; nyelvjárások és nyelvek határán: nyelvjáráskutatás és kontaktológia; nyelvjárások és kisebbségi nyelvhasználat; nyelvjárások és nyelvi tervezés kisebbségi és többségi helyzetben; nyelvjárások és nyelvi attitűdök; nyelvjárások az oktatásban.
 
A konferencia lehetőséget kínál műhelyek megszervezésére is. 
 
A konferencia nyelve: magyar, angol.
 
Regisztráció az alábbi linken>>>
 
Módosított jelentkezési határidő: február 15.
 
 
Plenáris előadások
 
Dennis R. Preston (Oklahoma State University): New Trends in Perceptual Dialectology
Borbély Anna (MTA, Nyelvtudományi Intézet): Fenntartható kétnyelvűség
Bodó Csanád (ELTE BTK): Mediatizált nyelvjárások
 
A KONFERENCIA PROGRAMJA (utolsó frissítés: szept. 3.)
 
További információk: folyamatban 
 
Publikációk: 
 
Konferenciánk megtalálható a Sociolinguistic Events Calendar eseményei között: http://baal.org.uk/slxevents.html