Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Rendezvények / Konferenciák / Tudományos Diákkör /

TDK 2015

Tizennegyedik alkalommal szervezzük meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát 2015. április 24-25. között.

A rendezvény célja

 • a kiváló egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen,
 • ösztönözze az intézményi hallgatói tudományos diákköri tevékenységet,
 • a magyar szaknyelv művelése.

Fontosabb határidők

 • Jelentkezés: 2015. március 23.
 • Kivonat feltöltése: 2015. március 30.
 • Dolgozat feltöltése: 2015. április 17.

 

Szakosztályok

 • Alkalmazott nyelvtudományok,
 • Gépészmérnöki,
 • Hardverfejlesztések,
 • Informatika és szoftverfejlesztés,
 • Kommunikáció,
 • Közegészségügyi szolgáltatások és szakpolitikák,
 • Matematika.

Formai követelmények

 • Terjedelem:6-30 A4-es oldal
 • Főszöveg betűtípusa: Times New Roman, betűmérete: 12 pont, sorköztávolsága: másfeles.
 • Margók: 2 cm, kötéstávolság: 1 cm.

Feltételek

Minden romániai felsőoktatási intézmény (alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatójának joga van a XIII. Műszaki és Humán TDK bármely szakosztályában dolgozatot bemutatni, ha a jelentkezési feltételeket teljesíti.

A külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói versenyen kívül mutathatják be tudományos munkájukat, a többi résztvevővel azonos feltételek mellett.

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

• legfeljebb öt szerzője lehet;
• kötelező módon van legalább egy, de legfeljebb három témavezetője;
• egy szerző több dolgozatot is bemutathat; egy adott dolgozat csak egy szakosztályban mutatható be;
• a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak;

A kivonat és a dolgozat szövege magyar nyelvű. A TDK munkálatai szintén magyar nyelven folynak. (Kivételt képeznek az idegen nyelvű szakosztályok.)

Meghívott előadók

         Dr. Palkovics László államtitkár, Széchenyi díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

         Dr. Kató Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem.  2013 óta a Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának  (KÉPAF) elnöke.

         Dr. Sági László agrármérnök és mezőgazdasági genetikus, egyetemi magántanár. 20 évet töltött a leuveni Katolikus Egyetemen tudományos kutatóként, ahol munkatársaival trópusi növények, elsősorban a banán genetikai módosításának számos módszerét dolgozta ki, és előállította a világ első genetikailag módosított (GM) banán növényeit. Ugyancsak ő tervezte és hajtotta végre munkatársaival az első nyilvános szántóföldi kísérleteket GM banánnal Costa Ricában és Ugandában

       Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, pár- és családterapeuta, egyetemi adjunktus a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Karának Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszékén, Marosvásárhelyen, ahol egészségvédelem a családban, mentálhigiéné, személyiséglélektan, kutatásmódszertan tárgyakat oktat. Szűkebb kutatási területe: a házastársi kapcsolat, a párkapcsolattal való elégedettség, doktori értekezése házastársak felmérésen alapszik. Magánpraxisban egyéni, pár- és családterápiát végez.

A részletes programmal hamarosan jelentkezünk.

Jelentkezés az alábbi linken.

Támogatók: