Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Tanszékek /

Kertészmérnöki Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Benedek Klára egyetemi adjunktus

Tanszékvezető helyettes: Dr. Bálint János egyetemi docens

Tanszéki tanács: Dr. Bálint János egyetemi docens, Dr. Balog Adalbert egyetemi tanár, Dr. Benedek Klára egyetemi adjunktus, Dr. Nyárádi Imre-István egyetemi adjunktus, Dr. Ványolós Endre egyetemi adjunktus

Tanszéki titkár: Zólyomi Mónika

Titkár - Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ: Lázár Ágota Erzsébet

 

A Kertészmérnöki szak 2002. augusztusában kapott ideiglenes működési engedélyt, amely 5 éves időtartammal indult, de a Bologna rendszerre való áttérés miatt ma már 4 éves képzésben zajlik.

Ez jelenleg az egyetlen okleveles magyar nyelvű agrártudományi szak Romániában. A szakon folyó oktatás célja olyan agrárértelmiségi szakemberek képzése, akik a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit magas szinten ismerik és azokat hasznosítani tudják, a kertészet legalább egy alapvető ágazatában (gyümölcs-, zöldség-, dísznövény-, gyógynövény-, szőlőtermesztés és növényvédelem). Az elméleti és gyakorlati órákon arra készítik fel a hallgatókat, hogy megfelelő alapismeretekkel rendelkezzenek a kertészeti ágazatról, rálátásuk legyen a román mezőgazdaságra és élelmiszergazdálkodásra, és alaposan ismerjék a hazai és nemzetközi kertgazdaságot. A szakon oktatott tantárgyak között a hallgatók megismerkedhetnek az agro-informatika, szerves-, és szervetlen kémia, biokémia, biotechnológia, dísznövénytermesztés és dendrológia, genetika és növénynemesítés, gyógynövénytermesztés, környezetgazdálkodás, menedzsment és marketing, növényvédelem, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, talajtan és agrokémia, zöldségtermesztés tárgyköreivel.

Az első végzős évfolyam 2007-ben államvizsgázott. 

A tanszék első megbízott vezetője Dr. Thiesz Rezső adjunktus volt, majd egy rövid időszakra Dr. Hollanda Dénes professzor vette át ezt a szerepet. 2007-től Dr. Ferencz László docens, 2008-tól Dr. Kovács Lóránt docens vezette a tanszéket. 2017-ben Dr. Fazakas Csaba adjunktus nyerte el a tanszékvezetői tisztséget.

A Kertészmérnöki Tanszék munkatársai:

Dr. Benedek Klára

Dr. Benedek Klára

adjunktus, tanszékvezető 

Dr. Balog Adalbert

Dr. Balog Adalbert

professzor, rektorhelyettes

Dr. Bálint János

Dr. Bálint János

docens, tanszékvezető helyettes

Dr. Bandi Attila

Dr. Bandi Attila

adjunktus, szakkoordinátor (Kertészmérnöki szak)

Dr. Bartha Csaba

Dr. Bartha Csaba

adjunktus

Dr. Bíró-Janka Béla

Dr. Bíró-Janka Béla

adjunktus, szakkoordinátor (Növényorvos mesterszak)

Dr. Căbuz Andrea

Dr. Căbuz Andrea

adjunktus

Dr. Csiszér Levente

Dr. Csiszér Levente

adjunktus, szakfelelős (Erdőmérnöki szak)

Dr. Domokos Erzsébet

Dr. Domokos Erzsébet

adjunktus, szakkoordinátor (Tájépítészet szak)

Dr. Fazakas Csaba

Dr. Fazakas Csaba

adjunktus

Dr. Kentelky Endre

Dr. Kentelky Endre

adjunktus, programfelelős (Tájépítészet)

Dr. Nyárádi Imre-István

Dr. Nyárádi Imre-István

adjunktus, dékánhelyettes

12 Következő