Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Záróvizsga /

Szabályzatok és iratok

 

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Beiratkozási kérvény (c formanyomtatvány), amelyet a témavezető láttamoz;
 • Szakdolgozat/diplomaterv/disszertáció, egy nyomtatott és egy pdf formátumú elektronikus (CD-n hordozón) példányban;
 • A témavezető/elővédési bizottság referátuma, amelynek tartalmaznia kell a dolgozat tartalmi értékelését és az ajánlott jegyet;
 • A Turnitin rendszerből generált report;
 • 2 papír alapú, útlevél típusú (3x4) színes fénykép;
 • A szerző nyilatkozata a dolgozat eredetiségéről;
 • A témavezető nyilatkozata a vezetett dolgozat eredetiségére vonatkozóan;
 • A születési bizonyítvány eredeti példánya és a beiratkozás során hitelesített másolata. Az eredeti példányt a másolat helyszínen történő hitelesítése nyomán a jelentkező visszakapja.
 • Érettségi oklevél eredetije és a beiratkozás során hitelesített másolata, valamint esetenként a honosítási okirat;
 • Egyetemi oklevél eredetije és a beiratkozás során hitelesített másolata (mesteri szakok végzettjei esetében), valamint esetenként a honosítási okirat;
 • Idegennyelvvizsga-bizonyítvány másolata. Más nyelvvizsgaközpontok által kibocsátott bizonyítványok esetében a LinguaSap Központ általi elismerés is szükséges.