Despre noi

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  Moodle  ISSUU  Könyvtár 
Despre noi

Tîrgu-Mureș, oraşul

Tîrgu-Mureș (în limba maghiară Marosvásárhely, germană Neumarkt, latină Novum Forum Siculorum), este un municipiu, reședință de județ și cel mai mare oraș al județului Mureș. Situat în inima Transilvaniei, este centrul cultural, industrial, economic și de educație al Ținutului Secuiesc.

 

Târgu Mureș este amplasat la intersecția a trei zone geografice Câmpia Transilvaniei, Valea Mureșului și Valea Nirajului, la o altitudine de aproximativ 320 m față de nivelul mării. Ridicat inițial pe terasa inferioară de pe stânga râului Mureș, orașul s-a dezvoltat de-a lungul timpului ocupând și dealurile din apropiere. În prezent orașul se întinde de o parte și de alta a cursului râului Mureș și pe dealul Cornești și dealul Nirajului.

Deși în Târgu Mureș nu s-au păstrat clădiri deosebit de vechi, orașul trecând prin mai multe incendii de-a lungul timpului, vechea urbe reușește să-și păstreze aerul de oraș medieval, cel puțin în partea centrală orașului. Aici, o serie de clădiri frumos ornamentate amintesc de vechiul târg din perioada medievală sau de orașul în plină dezvoltare din perioada interbelică.

Piața centrală, piața Trandafirilor, renumită datorită trandafirilor care împodobesc piața în ultimii zeci de ani, este locul în care se desfășura „Târgul de pe Mureș” fiind totodată și punctul central din care orașul a început să se extindă. În Piața Trandafirilor se regăsesc și principalele simboluri arhitecturale ale orașului. Palatul Culturii este un astfel de simbol, renumit mai ales datorită Sălii oglinzilor și a vitraliilor cu care este ornată clădirea. Alte două clădiri reprezentative pentru municipiu, aflate în apropierea Palatului Culturii, sunt și Palatul Prefecturii din Târgu-Mureș și Palatul Primăriei. În partea opusă a pieței Palatul Apollo și Teatrul Național sunt dovada vie a evoluție orașului de la târg la centru cultural.

Un alt reper al orașului și totodată un punct turistic important este Cetatea medievală. Construită la începutul secolului XVII, având ziduri și bastioane puternice, bine păstrate până astăzi, cetatea prezintă în incinta acesteia o biserică reformată cu o arhitectură gotică din secolul XIV-lea. Cetatea este și locul unde au loc diferite activități cultural-artistice, existând expoziții de pictură, fotografie.

Numele mai multor personalități este legat de orașul Tîrgu Mureș, dintre care cei mai însemnați sunt cei doi matematicieni Bolyai: Bolyai Farkas și fiul acestuia Bolyai János care au ridicat orașul la rang de capitală a matematici.

 


 

Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Tîrgu-Mureș

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș (FSTU) a luat ființă odată cu Universitatea ”Sapientia” în anul 2001, și funcționează în Centrul de Studii Tîrgu Mureș (din 2001), și în Centrul de Studii Sfântu Gheorghe (din 2015).

 

Facultatea și-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci programe de studii: Pedagogie, Informatică, Mecatronică, Calculatoare și Automatizări și informatică aplicată. Pe parcursul anilor oferta educațională s-a extins cu noi programe de studii.

Facultatea gestionează în prezent 13 programe de studii de licență, și 4 programe de master (înființate în anul școlar 2013/2014), în oferta educațională a facultății fiind reprezentate 4 domenii fundamentale: Științe inginerești (9 programe de licență și 3 programe de master), Matematică și științe ale naturii (1 program de licență și 1 program master), Științe sociale (2 programe de licență), Științe umaniste și arte (un singur program de studiu de licență). Dintre programele de studii gestionate de facultate, programele de licență Agricultură, înființat în 2015, respectiv Silvicultură, înființat în 2020, funcționează cu autorizație provizorie în Centrul de Studii Sfântu Gheorghe, toate celelalte fiind acreditate.

Numărul total al studenților de la FSTU fluctuează într-o mică măsură în jurul cifrei de 1100.


În cadrul facultății există 6 departamente: Departamentul de Horticultură, Departamentul de Inginerie Electrică, Departamentul de Lingvistică Aplicată, Departamentul de Matematică-Informatică, Departamentul de Inginerie Mecanică și Departamentul de Științe Sociale Aplicate.

În anul universitar 2021-2022 FSTU și-a început activitatea cu 94 de cadre didactice titulare cu norma de bază la Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca, și 52 cadre asociate cu contract de muncă pe durată determinată, remunerați prin plata cu ora. Activitatea didactică și de cercetare este sprijinită de unitățile administrative ale facultății (Decanatul și Direcția administrativ-economică, respectiv personalul administrativ al departamentelor), personalul administrativ totalizând un număr de 80 de persoane.

Activitatea de cercetare a departamentelor este organizată în cadrul a 7 centre de cercetare în cadrul cărora funcționează o serie de grupuri de cercetare: Centrul de cercetare pentru Sisteme horticole, biologice și chimie aplicată (SHBCA), Media și comunicare; Calitatea vieții, Centrul de cercetare în automatică, calculatoare și fizică aplicată (ACFA); Centrul de cercetare în Matematică și informatică (MATINFO); Centrul de cercetare lingvistică (DAMERG); Centrul de Cercetare pentru Inginerie Industrială și Fizică Aplicată.

     

Campusul universitar din Tîrgu Mureș este amplasat la adresa Corunca 1C, jud. Mureș, la ieșirea din Tîrgu Mureș, pe o suprafață de circa 27 ha. Facultatea dispune de 11 săli de curs, 10 săli de seminar și 66 laboratoare (în clădirea principală dată în funcțiune în 2005 și într-un corp de clădire dat în funcțiune în 2018), baze experimentale didactice, 280 de locuri de cazare în căminul studențesc dat în funcțiune în anul 2015, respectiv 22 de locuri de cazare în camerele de oaspeți din clădirea principală. La dispoziția studenților și a personalului facultății stă o bibliotecă cu săli de lectură, o cantină cu 200 de locuri, bufet, teren de sport sintetic și aparate de fitness în aer liber. Toate clădirile facultății au acces de bandă largă la Internet și rețea WiFi.

 

Biblioteca Facultății de Științe Tehnice și Umaniste susține procesul de instruire, formare, educare si cercetare, prin dezvoltarea unei baze de info-documentare, deservind prioritar studenții și cadrele didactice din Universitate. Pentru a răspunde tuturor exigențelor, biblioteca gestionează un fond total de 41.800 de unități bibliografice (cărți, reviste, documente electronice, lucrări de licență), la care se adaugă informațiile existente în baze de date academice internaționale, mare parte din ele în text complet. 

  

Centrul de Studii de la Sfântu Gheorghe este amplasat în localitatea Sfântu Gheorghe, la adresa str. Ciucului, nr. 50. Centrul de studii de la Sfântu Gheorghe dispune prin contract de comodat de 3 săli de curs, 17 laboratoare, echipate multimedia, cu acces la Internet și rețele wireless, bază didactică experimentală, 84 de locuri de cazare pentru studenți pus la dispoziție de Eparhia Reformată din Ardeal prin hotelul studențesc Fidelitas.

 

Știri
2024-05-14
2024-05-13
2024-02-06
2023-11-07
Sapientia.ro

UNIVERSITATEA SAPIENTIA

Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste
Târgu-Mureş/Corunca,  Calea Sighișoarei nr. 2.

Tel: +40 265 206 210, fax: +40 265 206 211
Adresă poștală: 540485 Târgu-Mureş, O.p. 9, C.p. 4

E-mail: office@ms.sapientia.ro

btz webdesign