PPGroup - Universitatea Sapientia

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  Moodle  ISSUU  Könyvtár 
PPGroup

Grupul de cercetare în protecţia plantelor

Grupul de cercetare lucrează în domeniul entomologiei şi a fitopatologiei agricole. Studiile cu păduchii de plante cuprind specii cum ar fi păduchiile de porumb (Rhopalosiphum maidis) şi păduchiile de piersici (Myzus persicae), rolul lor în transmisia virusurilor. Facem cercetării în ceea ce priveşte intensitatea transmisiei, relaţii între specii de buruieni, culturi agricole şi pădichii de plante. Facem studii serologice la plante şi păduchi. Alte teme cu speciile de păduchi menţionate sunt:
- Influenţa factorii de mediu asupra păduchii de plante
- Relaţii între prădători-păduchi în plantaţii modificate genetic.
 
Alte specii studiate sunt păduchiide mazăre  (Acyrthosiphon pisum) şi de vetricea (Metopeurum fuscoviride) la care studiem bazele genetice ale adaptării la plante gazde. Alte teme cu speciile de păduchi menţionate cuprind:
- Competiţia aparentă între populaţii de păduchi de mazăre.
-Efectul prădătoriilor asupra inducţiei de aripi şi a feromonilor de stres la păduchi.
- Efectul prădătoriilor asupra adaptării la plante gazde.
 
Studiul în domeniul fitopatologiei cuprinde efectul extractelor de plante asupra unor fungi fitopatogeni cum ar fi Venturia inaequalisMonilinia fructigena şi Monilinia laxa în plantaţii de măr, păr, cireşe şi caise. 
 
Conducătorul grupului de cercetare:
 
Membrii echipei de cercetare:

Instituțiile parteneri ale grupului de cercetare

 

Proiecte de cercetare finanțate

 • Host plant changes of apids under predation, PN-II-RU-TE-2011-3-0096 UEFISCDI, 2011-2014 (150 000 EURO).

Rezumatul proiectului

Raport științific TE 2012

Raport științific TE 2013 I

Raport științific TE 2013 II

Raport științific TE octombrie 2011 – septembrie 2015

Articole proiect

 • Prey-predator relations on tansy (Tanacetum vulgare) in Europe, Institute of Research Programs, 2012 – 2014 Sapientia www. kpi.sapientia.ro. (10 000 USD).
 

Publicații

 • Benedek, K., Bálint, J., Salamon, VR., Kovács, E., Ábrahám, B., Fazakas, Cs., Loxdale, HD., Balog, A. (2015). Tansy plant (Tanacetum vulgare L.) chemotype determines aphid genotype and its associated predator system. Biological Journal of Linnean Society, 114, 709-719 (IF. 2,535).
 • Szénási, Á., Pálinkás, Z., Zalai, M., Schmitz, O.J., Balog, A (2014). Short-term effects of different genetically modified maize varieties on arthropod food web properties: an experimental field assessment. Scientific Reports 4, 5315; DOI:10.1038/srep05315. (IF. 5,078).
 • János Bálint, Szilveszter Nagy, Rezső Thiesz, Imre-István Nyárádi, Adalbert Balog (2014). Biocontrol strategy to reduce asexual reproduction of apple scab (Venturia inaequalis) by using plant extracts. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38, 91-98 (IF. 0,914).
 • Kőszeghi, Sz., Bereczki, Cs., Balog, A., Benedek, K. (2014) Comparing the eEffects of Benzyladenine and meta-Topolin on Sweet Basil (Ocimum basilicum) Micropropagation. Notulae Scientia Biologica, 6(4):422-427.
 • Bálint, J., Turóczi, B., Máthé, I., Benedek, K., Szabó, KA., Balog, A. (2014) In Vitro and In Vivo Effect of Poplar Bud (Populi gemma) Extracts on Late Blight (Phytophthora infestans). Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment, 6, 1-8.
 • Pál, M., Bálint, J., Balog, A., (2014) Using the technique of vegetal endoterapz against the Horse Chestnutes Leaf Minner (Lepidoptera: Cameraria ohridella Deschka & Dimie). Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LVIII, pp. 353-358.
 • Bálint, J., Nagy, B.V., Fail, J. (2013) Correlations between colonization of Onion Thrips and leaf reflectance measures across six cabbage varieties, PLoS ONE 8(9): 1-8, e73848. (IF. 3,534)
 • Bálint, J., Burghardt, N., Höhn, M., Pénzes, B., Fail, J. (2013) Does epidermal thickness influence white cabbage resistance against onion thrips (Thrips tabaci)? Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, (41)2: 444-44. (IF. 0,476)
 • Bálint,  J., Thiesz, R., Nyárádi, I-I, Szabó, K-A. (2013) Field Evaluation of Traditional Apple Cultivars to Induced Diseases and Pests, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 41(1): 1-6. (IF. 0,476)
 • Balog A. (2013) Jumping ‘ship’ can have its costs: Implications of predation and host plant species for the maintenance of pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) colour polymorphism. Bulletin of Entomological Research 103, 578 - 583 (IF. 1,895).
 • Balog A, Schmitz OJ (2013) Predation Determines Different Selective Pressure on Pea Aphid Host Races in a Complex Agricultural Mosaic. PLoS ONE 8(2): e55900. doi:10.1371/journal.pone.0055900 (IF. 3,534).
 • Balog, A., and Schmitz OJ (2013) Predation drives stable coexistance ratios between red and green pea aphid morphs. Journal of Evolutionary Biology 26 (2013) 545–552 (IF. 3,483).
 • Balog, A., Mehrparvar M, Weisser WW (2013) Polyphagous predatory rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) induce winged morphs in the pea aphid Acyrthosiphon pisum. European Journal of Entomology, 8(2), 153-157 (IF. 1,076).
 • Balog, A., Hartel T., Máthé I. & Urák I. (2012) Carabid assemblages along a land use gradient in a Carpathian Mountain landscape. North-Western Journal of Zoology, 8(2), 215-222 (IF. 0,747).
 • Balog, A., Ferencz, L. and Hartel, T. (2011): Effects of Chitin and Contact Insecticide Complexes on the Abundance 
Știri
2021-12-13
2021-12-08
2021-10-19
2021-08-15
Sapientia.ro

UNIVERSITATEA SAPIENTIA

Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste
Târgu-Mureş/Corunca, 1C.

Tel: +40 265 206 210, fax: +40 265 206 211
Adresă poștală: 540485 Târgu-Mureş, O.p. 9, C.p. 4

E-mail: office@ms.sapientia.ro

btz webdesign