Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Tanszékek /

Kertészmérnöki Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Fazakas Csaba

Tanszéki tanács: Dr. Balog Adalbert, Dr. Kentelky Endre, Dr. Nyárádi Imre-István, Dr. Moldován Csaba

Tanszéki titkár: Zólyomi Mónika

Titkár - Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ: Lázár Ágota Erzsébet

Labortechnikusok: Thiesz Tibor, Molnár Katalin, Gergely Hajnal

Munkás: Balizs Vilmos

Organogram

A Kertészmérnöki szak 2002. augusztusában kapott ideiglenes működési engedélyt, amely 5 éves időtartammal indult, de a Bologna rendszerre való áttérés miatt ma már 4 éves képzésben zajlik.

Ez jelenleg az egyetlen okleveles magyar nyelvű agrártudományi szak Romániában. A szakon folyó oktatás célja olyan agrárértelmiségi szakemberek képzése, akik a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit magas szinten ismerik és azokat hasznosítani tudják, a kertészet legalább egy alapvető ágazatában (gyümölcs-, zöldség-, dísznövény-, gyógynövény-, szőlőtermesztés és növényvédelem). Az elméleti és gyakorlati órákon arra készítik fel a hallgatókat, hogy megfelelő alapismeretekkel rendelkezzenek a kertészeti ágazatról, rálátásuk legyen a román mezőgazdaságra és élelmiszergazdálkodásra, és alaposan ismerjék a hazai és nemzetközi kertgazdaságot. A szakon oktatott tantárgyak között a hallgatók megismerkedhetnek az agro-informatika, szerves-, és szervetlen kémia, biokémia, biotechnológia, dísznövénytermesztés és dendrológia, genetika és növénynemesítés, gyógynövénytermesztés, környezetgazdálkodás, menedzsment és marketing, növényvédelem, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, talajtan és agrokémia, zöldségtermesztés tárgyköreivel.

Az első végzős évfolyam 2007-ben államvizsgázott. 

A tanszék első megbízott vezetője Dr. Thiesz Rezső adjunktus volt, majd egy rövid időszakra Dr. Hollanda Dénes professzor vette át ezt a szerepet. 2007-től Dr. Ferencz László docens, majd 2008-tól Dr. Kovács Lóránt docens vezette a tanszéket.

A tanszék honlapja: kerteszmernoki.ro

A Kertészmérnöki Tanszék munkatársai:

Dr. Fazakas Csaba

Dr. Fazakas Csaba

adjunktus, tanszékvezető

Dr. Balog Adalbert

Dr. Balog Adalbert

professzor, rektorhelyettes

Dr. Balla Géza

Dr. Balla Géza

adjunktus

Dr. Kentelky Endre

Dr. Kentelky Endre

adjunktus, programfelelős (Tájépítészet)

Dr. Orosz Ferenc

Dr. Orosz Ferenc

adjunktus

Dr. Bálint János

Dr. Bálint János

adjunktus, szakkoordinátor (Növényorvos mesterszak)

Dr. Benedek Klára

Dr. Benedek Klára

adjunktus, szakkoordinátor (Tájépítészet)

Dr. Bandi Attila

Dr. Bandi Attila

adjunktus

dr. Bartha Csaba

dr. Bartha Csaba

adjunktus

Bíró-Janka Béla

Bíró-Janka Béla

Tanársegéd

Henning Imola

Henning Imola

Tanársegéd

Căbuz Andrea

Căbuz Andrea

Tanársegéd

Hegedűs Noémi

Hegedűs Noémi

Tanársegéd

Szabó Károly-Attila

Szabó Károly-Attila

Tanársegéd

Thiesz Tibor

Thiesz Tibor

labortechnikus

Molnár Katalin

Molnár Katalin

labortechnikus

Zólyomi Mónika

Zólyomi Mónika

tanszéki titkár