Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Tanszékek /

Kertészmérnöki Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Fazakas Csaba

Tanszéki tanács: Dr. Balog Adalbert, Dr. Kentelky Endre, Dr. Nyárádi Imre-István, Dr. Moldován Csaba

Tanszéki titkár: Zólyomi Mónika

Titkár - Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ: Lázár Ágota Erzsébet

Labortechnikusok: Thiesz Tibor, Molnár Katalin, Jakab Márton

Munkás: Balizs Vilmos

A Kertészmérnöki szak 2002. augusztusában kapott ideiglenes működési engedélyt, amely 5 éves időtartammal indult, de a Bologna rendszerre való áttérés miatt ma már 4 éves képzésben zajlik.

Ez jelenleg az egyetlen okleveles magyar nyelvű agrártudományi szak Romániában. A szakon folyó oktatás célja olyan agrárértelmiségi szakemberek képzése, akik a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit magas szinten ismerik és azokat hasznosítani tudják, a kertészet legalább egy alapvető ágazatában (gyümölcs-, zöldség-, dísznövény-, gyógynövény-, szőlőtermesztés és növényvédelem). Az elméleti és gyakorlati órákon arra készítik fel a hallgatókat, hogy megfelelő alapismeretekkel rendelkezzenek a kertészeti ágazatról, rálátásuk legyen a román mezőgazdaságra és élelmiszergazdálkodásra, és alaposan ismerjék a hazai és nemzetközi kertgazdaságot. A szakon oktatott tantárgyak között a hallgatók megismerkedhetnek az agro-informatika, szerves-, és szervetlen kémia, biokémia, biotechnológia, dísznövénytermesztés és dendrológia, genetika és növénynemesítés, gyógynövénytermesztés, környezetgazdálkodás, menedzsment és marketing, növényvédelem, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, talajtan és agrokémia, zöldségtermesztés tárgyköreivel.

Az első végzős évfolyam 2007-ben államvizsgázott. 

A tanszék első megbízott vezetője Dr. Thiesz Rezső adjunktus volt, majd egy rövid időszakra Dr. Hollanda Dénes professzor vette át ezt a szerepet. 2007-től Dr. Ferencz László docens, 2008-tól Dr. Kovács Lóránt docens vezette a tanszéket. 2017-ben Dr. Fazakas Csaba adjunktus nyerte el a tanszékvezetői tisztséget.

A tanszék honlapja: kerteszmernoki.ro

A Kertészmérnöki Tanszék munkatársai:

Dr. Fazakas Csaba

Dr. Fazakas Csaba

adjunktus, tanszékvezető

Dr. Balog Adalbert

Dr. Balog Adalbert

professzor, rektorhelyettes

Dr. Bálint János

Dr. Bálint János

docens, szakkoordinátor (Növényorvos mesterszak)

Dr. Abod Éva

Dr. Abod Éva

adjunktus

Dr. Balla Géza

Dr. Balla Géza

adjunktus

Dr. Bandi Attila

Dr. Bandi Attila

adjunktus, szakkoordinátor (Kertészmérnöki szak)

Dr. Bartha Csaba

Dr. Bartha Csaba

adjunktus

Dr. Benedek Klára

Dr. Benedek Klára

adjunktus, szakkoordinátor (Tájépítészet)

Dr. Căbuz Andrea

Dr. Căbuz Andrea

adjunktus

Dr. Kentelky Endre

Dr. Kentelky Endre

adjunktus, programfelelős (Tájépítészet)

12 Következő