Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

VI. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia

Meghosszabítottuk a jelentkezési határidőt és a kivonatok feltöltését 2021. április 29-ig. A jelentkezés ingyenes.

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszéke hatodjára is megszervezi az Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferenciát. Az online rendezvényre 2021. május 28–29. között kerül sor.

A konferencia programja

A POSZTER SZEKCIÓT itt lehet meglátogatni:

 
ÉLŐ KÖZVETTÉS:
 

Társszervezők:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Budapest, Magyarország
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, Ukrajna
Ökopszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet (RMGE Maros), Marosvásárhely, Románia
A Marosvásárhelyi ”George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem
Botanikus Kertje, Románia
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Helyi Tanács, Románia
 
 
A konferencia témája:
 
Épített és természeti környezetünk, valamint a társadalmi kontextus, melyben településeink és az erdélyi táj alakítása történik, gyors és hirtelen változásokon megy keresztül. A mértéktelen energia- és nyersanyagfogyasztás, az elszabadult vagy az át nem gondolt urbanizáció, a korlátlan, szélsőséges globalizáció vagy a rosszul értelmezett, merev lokalizáció annak sajátos termelési és fogyasztási módjaival együtt mind megannyi tényező, amely életterünk, lakóhelyünk, világunk élőhelyeinek és életformáinak a változását idézik elő. Amíg a környezeti átalakulás közvetlenül érzékelhető, az összefüggések megértése, a következtetések levonása, a változásokra adott válaszok megtalálása mindannyiunkat, így a szakembereket is érintő feladat.
 
A konferencia céljai:
  • a kertészet, tájépítészet, településtervezés, növénytermesztés, növényvédelem terén vagy a rokon területeken tevékenykedő szakemberek, kutatók, gazdák, egyetemi hallgatók, szervezetek együttes bevonása a környezet átalakulásával kapcsolatos problémák megoldásába;
  • együttműködési kapcsolatok kialakítása és fenntartása a résztvevők között;
  • a fiatal kutatók bekapcsolása a tudományos életbe;
  • a kutatómunka ösztönzése;
  • a tudományos eredmények ismertetése és terjesztése.
 
A konferencia szekciói:
 
A fenntartható terület és a környezettudatos település a tájban: múlt, jelen és jövő
Közösségi és magán külső terek: a kerttervezés mint összetett műszaki és kulturális tevékenység
Környezetkímélő gazdálkodás: növénytermesztés fenntartható technológiák alkalmazásával
“A small farm with big ideas”: Kis és családi gazdaságok lehetőségei a Kárpát-medencében
A szükséges interdiszciplinaritás: tudományok a természeti és emberi környezet felelős alakításának szolgálatában
 
Információk a KONFERENCIA PLENÁRIS ELŐADÁSAIRÓL itt olvashatók.
 
Általános információk, határidők:
 
Jelentkezési határidő, kivonatok feltöltése: 2021. április 22., a jelentkezés ingyenes.
 
Jelentkezni és kivonatot (maximum 300 szó) feltölteni elektronikus formában lehet az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/1BJEx_1Ig9zofCuWVAzvc7Lw2hKMSiq19gMu91MUIGxE/edit 
 
Az angol nyelvű kivonatokat az Acta Biologica Marisiensis (https://abmj.ro/) mellékletében tesszük közzé. Csak eredeti dolgozatokat fogadunk el.
 
Az angol nyelven írt teljes terjedelmű (in extenso) cikkek publikálási lehetőségei:
  • ISSN-vel rendelkező konferenciakötetben: kérjük a cikket a horticultureandlandscape@ms.sapientia.ro címre beküldeni. Határidő: 2021. május 25. A cikk szerkesztésének útmutatóját ITT lehet letölteni. 
  • DE GRUYTER által referált lapokban: A beküldött cikkeket legalább két, a kézirat tárgyában jártas kolléga bírálja Csak az elbírált és elfogadott cikkeket jelentetjük meg a lapokban. Kérjük a cikket a lap elnevezése mellett feltüntetett címre beküldeni. Határidő: 2021. június 15.
  • Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment, acta-agrenv@acta.sapientia.ro 
 
A dolgozatokat szóbeli előadások vagy poszterek (A0 formátum) formájában lehet bemutatni. Az előadásokhoz készített bemutatókat és a posztereket, kérjük, angol nyelven elkészíteni. Az előadás nyelve lehet angol, magyar vagy román. Az előadások időtartama 15 perc, amelyet kb. 5 perc vitaidő követ.
 
További RÉSZLETEK A KONFERENCIÁRÓL itt olvashatók.
 
Kapcsolattartók:
Dr. Domokos Erzsébet
Dr. Hegedűs Noémi Melitta