Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Tanárképző Intézet - Beiratkozás 2021

Beiratkozás a 2021/2022-es tanévben a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán működő Tanárképző Intézet képzéseibe:

Beiratkozás a Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének pedagógiai képzésére a 2021/2022-es tanévre, II. szint

 

A második szintű pedagógia modul (románul: modul pedagogic II.) - lehetőséget biztosít a tanárjelöltnek, hogy a szakirányú mesteri elvégzésével a közoktatás középiskolai szakaszában, posztliceális vagy egyetemi szinten oktasson.

 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 

  • egyetemi szintű végzettséget (alapképzést) tanúsító oklevél (másolat)
  • mesteri, illetve azzal egyenértékű oklevél (másolat) vagy mesteri hallgatói jogviszony igazolás. Amennyiben ez utóbbi eset áll fenn, a jelentkezőnek nyilatkozatban kell tudomásul vennie, hogy a II. szint elvégzését tanúsító bizonyítványt csak a mesteri oklevél vagy azt helyettesítő igazolás eredetijének bemutatása és másolatának benyújtása nyomán kaphatja kézhez.
  • az I. szint elvégzését igazoló bizonyítvány
  • egyetemi törzskönyvi kivonat (másolat)
  • születési igazolás (másolat)
  • személyazonossági igazolvány (másolat)
  • házassági anyakönyvi kivonat (másolat, indokolt esetekben)
  • szakorvosi igazolás, amely tanúsítja, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, illetve nincsenek olyan sérülései (afectiune), amelyek összeegyeztethetetlenek a tanári hivatással.

 

A képzés költségtérítéses. A tandíj összegét évenként a Szenátus határozza meg.

A pályaalkalmassági vizsga az írásban benyújtott motivációs levél.

 

Beiratkozási időszak: 2021. szeptember 13-23., Szántó Emese tanszéki titkárnőnél (emeseszanto@ms.sapientia.ro).

Érdeklődni a katalin@ms.sapientia.roemail címen, vagya 0770 456 853 telefonszámon lehet.

Megjegyzés: A TI pedagógiai moduljai esetében az alapképzésnek megfelelő területre lehet jelentkezni.